Om grooming og ikke at sige noget

”Hvorfor fortalte du aldrig, at du blev udsat for seksuelle overgreb?”   Det er ofte det spørgsmål, som omverdenen står og vifter med, når mennesker, der har været udsat for overgreb bryder hemmeligheden. Svaret er ofte, at når det handler om børn eller unge, så er de...

Vi skal lytte til overgrebenes stemmer

Jeg har lyttet til overgrebenes stemmer i 20 år gennem mit virke som psykolog, og selv om noget har ændret sig i den måde samfundet håndterer overgreb på, så mangler vi stadig at bryde tabuerne. Først når tabuerne forsvinder, kan vi hjælpe børn og unge i tide og...

Når kvinder krænker mænd 

Når jeg siger ‘Godhavnsdrengene’, så ved vi godt, at det handler om overgreb på drenge. Drenge som i dag er voksne mænd med åbne sår i sjælen. Der er også sagerne fra den Katolske Kirke, hvor der ikke længere er tvivl om, at der har været et omfangsrigt misbrug af...

P.S. – en blog om seksuelle overgreb

Anne Kaplan

Vekommen til bloggen P.S.

Her er der ikke plads til nemme løsninger. I mine blogindlæg kan du læse om psykologien i seksuelle overgreb – både hos den, der begår overgrebet og hos den, der udsættes for det.

Formålet med mit arbejde er at styrke andre fagpersoner i at være til stede og gøre en forskel i den psykologiske og følelsesmæssige kompleksitet, der er forbundet med seksuelle overgreb. Og det er nemlig aldrig simpelt – der er altid et P.S.

God læselyst

Få redskaber og gode råd til dit arbejde med unge, der har det svært

Når kvinder krænker mænd 

Når kvinder krænker mænd 

Når jeg siger ‘Godhavnsdrengene’, så ved vi godt, at det handler om overgreb på drenge. Drenge som i dag er voksne mænd med åbne sår i sjælen. Der er også sagerne fra den Katolske Kirke, hvor der ikke længere er tvivl om, at der har været et omfangsrigt misbrug af...