Mit C.V.

CURRICULUM VITAE – ANNE KAPLAN

Erhvervserfaring

2017:
Psykologisk Praksis v/ Anne Kaplan.
2012 – 2017:
CeNSE ApS – Center for Narrativ samtale og Edukation.
2016-:
Ekstern underviser på Politiskolen i ”Forståelse af seksuelle overgreb”.
2014-2017:
Medlem og suppleant af ”Rådet for ungdomsuddannelser” under Undervisningsministeriet.
2007-2012:
PsykiatriFondens UngdomsProjekt – klinisk psykolog og underviser.
2007-2012:
Medlem af ”Netværket for ungdomsuddannelsespsykologer i Danmark”.
2005 – 2007:
Janus-Centret (på daværende tidspunkt Projekt Janus) Klinisk psykolog.
2005 – 2007:
Medlem af ”Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn”.
2003-2007:
Praktik og studentermedhjælper på JanusCentre (på daværende tidspunkt Projekt Janus).
2000-2004:
Frivillig rådgiver på Livslinien.

Supervision

2016-:
Narrativ individuel supervision hos Anne Saxtorph, Narrative Perspektiver.
2007 -2015 :
Narrativ gruppesupervision og individuel supervision hos Helene Grau – Narrativ Praksis.
2010- 2012:
Systemisk og narrativ gruppesupervision hos Anette Holmgren under DISPUK.
2010- 2012:
Systemisk og narrativ gruppesupervision hos Annette Mortensen.
2006 –2007:
Individuel ekstern supervision på et systemisk grundlag af Pernille Spitz fra Sct. Stefans rådgivningen.
2005 –2006:
Gruppesupervision ud fra et kognitiv grundlag med Sexologisk Klinik, Rigshospitalet.
2005 – 2007:
Intern Individuel supervision på et psykodynamisk grundlag af Mimi Strange.
2005:
Supervision af Jørgen Bech Jessen.

Uddannelse

2005
Cand.psych fra Københavns Universitet med specialet ”Psykologisk forståelse af unge der begår seksuelle overgreb” ved vejleder Mimi Strange.

Personlighedspsykologisk søjleopgave ”Psykologisk forståelse af drenge der udsættes for seksuelle overgreb”.

Kognitions- og indlæringspsykologisk søjleopgave ”Anvendelsen af kognitiv terapi til børn, i særdeleshed traumatiserede børn, der har været udsat for seksuelle overgreb”.

Fordybelsesaktiviteter: 1) Psykologisk forståelse af børn der har været udsat for seksuelle overgreb og 2) Kriminologi.

Efteruddannelse, konferencer og kurser

2024:
Certificeret i De Neuroeffektive Kompasser v/Susan Hart.
2023:
Efteruddannelse i De Neuroaffektive Kompasser v/Susan Hart.
2020-2021:
15 dages Somatic Experiencing/ SE-efteruddannelsen: “TraumeSpor” ved fysioterapeut og Bodynamic.
2017:
Analyse ved kropspsykoterapeut Espen Andli.
2016:
Allan Wade: Traumebehandling.
2016:
Esther Perel Masterclass ”Parterapi”.
2011-2013:
Mentaliseringsbaseret terapi Unge ved speciallæge i psykiatri Michael Maagensen.
2009-2010:
To-årig specialistuddannelse hos Narrativ Praksis ved Helene Grau og Maria Lykke, med udgangspunkt i narrativ teori og praksis.
2009:
DISPUK – 3 ugers kursus med hhv. Maggie Carey, Art Fisher og Allan Holmgren omkring systemisk og narrativ teori og praksis.
2007-2012:
Autorisation fra Dansk Psykolognævn.
30.05.2007:
Deltaget på adskillige af PsykiatriFondens kurser, foredrag, arrangementer omkring psykologiske og psykiatriske problemstillinger.
26/27.10.2006:
Sct. Stefan rådgivningscenter. Om G-Map. ”Juvenile sex offenders and treatment”.
06.10.2006:
Nordisk nettverkskonferanse og ESSAY-konferanse. Om ”Behandling af børn og unge, der begår seksuelle overgreb”.
10.05.2006:
Dansk psykoterapeutisk selskab: Peter Fonagy.
7/8/9.05 2006:
Babara Bonner: Assessment and treatment of juvenile sex offenders.
28.03.2006:
Nordisk Förening mot Barnmisshandel och Omsorgssvikt IV konference i Malmø: Tidlig indsats ved mishandling og omsorgssvigt.
16/17.01-2006:
Red Barnet Konference: ”Fra kigger til krænker? – om bekæmpelse af børneporno”.
24.11.2005:
Konference afholdt af Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn.
16.09.2005:
Børnesagens Fællesråds 3. nationale konference om ”Unge med fokus på de unge, vi har sværest ved at komme i kontakt med”.
18.08.2005:
Kursus om ADHD ”Temadag om ADHD”. Arr. Børneneuropsykologisk selskab.
Efteråret 2005:
Psykolog Tove Svendsen ” Psykisk funktionsnedsættelse og seksuelle overgreb – tilgange til psykologisk behandling”.
5/6.05 2004:
Kursus i Eksternalisering afholdt af cand.pæd.psych Karen Nielsen. Arr. LivsLinien.
25/26-03 2004:
Konference: Bekæmpelse af sexuelle overgreb mod børn. Arr.: Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn.
16.03.2004:
Netværksmøde om unge krænkere. Institutionsbesøg på Tunagaarden et opholdssted for unge, der krænker seksuelt i Malmö m.v.
SIKON-konference ”Børn i krise”.

Jeg har blandt andet afholdt følgende foredrag & kurser:

2019:
KursusGruppen KU for psykologistuderende ”Seksuelle overgreb – offer og udøver”.
Siden 2021 – fast underviser modul 6:
Basal Klinisk Sexologi: Seksuelle overgreb.
Siden 2021 – fast underviser modul 6:
Memox Akadamiet: 3 dages kursus om Sorg, Krise og Traumer på Memox´ Familie-behandleruddannelse, modul 3.
Siden 2018 – fast underviser modul 3:
Memox: Koordinators rolle i familiebehandling.
Siden 2020 – Fast underviser modul 4:
TUBA – ansatte rådgivere: Seksuelle overgreb.
2021:
TUBA – frivillige rådgivere: Seksuelle overgreb.
2021:
Karise Ungdomshus: Samtaler med unge ud fra Narrativ Teori og Metode.
2020:
Karise Ungdomshus: Seksualitet og seksualpolitik.
2020:
Memox: Selvmord og selvmordsadfærd.
Psykologisk Samtalecenter: Den svære samtale.
2019:
Teater Republique: Selvmordets Anatomi.
2017:
KursusGruppen for psykologistuderende ”Terapi med unge – udfra et narrativt perspektiv”.
marts 2017:
Arrangør og oplægsholder på konference om Unge og Stress 1. marts 2017.
2012-2017:
Foredrag og kurser til professionelle i kommuner, på opholdssteder, specialtilbud om temaer omkring mistrivsel af børn og unge, med særligt fokus på seksuelle overgrebsproblematikker, såvel offerproblematikker samt temaer ift. unge der udviser seksuelt bekymrende/krænkende adfærd.
2013- 2017:
”Autisme og seksualitet” for forældre– et 2 dages kursus rettet mod forældre der omhandler seksualitet hos store børn og unge med autisme.
2013-2017:
”Autisme og seksualitet” for professionelle – et 2 dages kursus rettet mod professionelle omkring udvikling af normal seksualitet hos store børn og unge med autisme. Hvordan man spotter tegn på, at børn/unge med autisme har været udsat for seksuelle overgreb og endvidere, hvorledes man forebygger seksuelt bekymrende/krænkende adfærd.
2013:
”Søskendekursus 2” ved Landsforeningen Autisme.
2012:
Oplægsholder ved Europæisk Narrativ konference om ”begrebet Re-Cense”.
2007-2017:
Foredrag/kurser til studievejledere mv. på ungdomsuddannelserne. Temaer omkring bl.a. unge og depression, stressrelaterede problematikker, selvmordsadfærd, sårbarhed, perfektionisme, præstationsangst mv. Endvidere metodeoplæg såsom ”Den svære samtale med unge” og ”Den motiverende samtale med unge”.
11.06.2007:
Foredrag på projekt Janus til norske psykologer og socialrådgivere, der arbejder med unge, der begår seksuelle overgreb.
15.05.2006:
På Hillerød Børne- og Ungepsykiatrisk afdeling: ”Risikofaktorer og behandling af børn og unge med seksuelt bekymrende/krænkende adfærd”.
16.01.2006:
Til konferencen afholdt af Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn under titlen: ”Projekt Janus – karakteristik af unge med seksuel overgrebsadfærd og behandling”.
12.09.2005:
På Børns Vilkår’s Konference ”Børn og seksuelle overgreb” under titlen ”Når børn krænker børn”.
16/17.01-2006:
På Københavns Universitet, Jura: ”Karakteristik og behandling af børn og unge, der begår seksuelle overgreb”.

Samarbejdspartnere

Basal Klinisk sexologi
Plan b
Tuba
Karise Ungdomshus
Memox
U point
Mandecentret
Memox akademiet
U point
Memox
Mandecentret

Find mig her