Terapi

Terapi kan have forskelligt mål. En del af mine klienter oplever at de mistrives i deres liv eller der er noget der ”støjer”. Folk kan opleve at deres problemer spænder ben for at leve det liv de ønsker.

Andre kommer for at bearbejde nogle belastende hændelser, såsom brud i et parforhold, skilsmisse, tab af en relation, utroskab, savn, voldtægt mv. Og så er der klienter der kommer for at bearbejde tidligere belastende hændelser fra deres liv. hændelser der har sat sig som forvirring, skam, dårlig samvittighed, hjælpeløshed og ubehag. Det kan bl.a. være oplevelser  såsom svigt i familien, anbringelse uden for familien, offer for eller vidne til vold i familien, misbrug, ensomhed, følger efter seksuelle overgreb eller seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Nogle søger individuel terapi. Læs mere om terapi med unge og voksne her

Andre søger parterapi, både der hvor der er tale om udfordringer i parforholdet, eller der hvor der er tale om utroskab. Endnu andre par begynder i parterapi i de tilfælde hvor en partner tidligere i livet har været offer eller udøvende part i sager om seksuelle overgreb.

15 års erfaring med individuel terapi, gruppeterapi for unge samt samtaler med pårørende og familier.