Supervision

Jeg ser det som en vigtig og berigende del af mit arbejde at give supervision, både til min egen faggruppe og til andre faggrupper, der arbejder med store børn, unge og familier, samt til psykologer på vej mod deres autorisation. Supervisionen kan gives både individuelt og i grupper, og tager udgangspunkt i de narrative idéer og den narrative metode.

Supervision er med til at skabe et rum for refleksion, hvor vi i fællsskab besøger idéer. Supervision skal være med til at sikre, at vi hele tiden bestræber os på at gøre vores arbejde godt nok. Supervision kan medvirke til, at vi opnår indsigt i, hvorfor vi handler som vi gør, og kan bekræfte at vi er på rette spor eller give inspiration til nye veje at gå.

Hvorfor supervision?

Der kan både være behov for sagssupervision og supervision på effekten af at arbejde med en given sag. Supervision kan være med til af afgifte den afmagt, frustration, tristhed el.lign. man indimellem kan opleve, fordi det er en udfordrende sag.

Eller vi kan blive grebet af afmagt og frustration, fordi de rammer vi har til rådighed, ikke er tilstrækkelige gode. Her er fokus på hvordan vi alligevel kan opleve handleevne, ud fra de rammer vi har til rådighed.

Med min specialviden om store børn, unge og familier, har jeg igennem årene erfaret, at min supervision kan få et præg af undervisning i de tilfælde, det giver mening.

Supervision for både individuelle og i grupper