Supervision

Individuelt og i grupper

Supervision giver os indsigt i, hvorfor vi handler som vi gør, og skaber et rum for refleksion.

Anne Kaplan Supervision

Om supervision

Jeg ser det som en vigtig og berigende del af mit arbejde at give supervision, både til min egen faggruppe og til andre faggrupper, der arbejder med store børn, unge og familier, samt til psykologer på vej mod deres autorisation. Jeg tilbyder supervision individuelt og i grupper.

Supervisionen tager udgangspunkt i de narrative idéer og metoder. Endvidere i SE-terapi, (Somatic Experience – traumeterapi), da den kan give en værdifuld viden om, hvordan vi kan forstå og arbejde med mennesker, der har været udsat for overgreb eller traumer.

Jeg har igennem mange år været supervisor i sager med seksuelle overgrebsproblematikker hos store børn og unge, i sager hvor fagfolk har ønsket supervision, viden og hjælp i deres arbejde med ofre for seksuelle overgreb eller unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. Det er meget meningsgivende for mig at opkvalificere og styrke andre professionelle til at kunne arbejde med seksuelle overgrebsproblematikker.

I supervisionen lægger jeg vægt på at skabe et trygt rum for refleksion, analyse og forståelse, hvor vi i fællesskab udfolder og besøger idéer. Vi undersøger og skal opnå indsigt i, hvorfor vi handler eller praktiserer, som vi gør. Supervisionen kan hjælpe med at bekræfte, at vi er på rette spor eller give inspiration til nye veje at gå.

Priser

Supervision privatperson (individuel) 60 minutter:  DKK 1.200

Supervision betalt af arbejdspladsen (individuel) 60 minutter:  DKK 1.400 

Supervision (2-4 personer) 60 minutter : DKK 2.200 

Supervisionsgruppe på mere end 4 personer/gruppe på fx opholdssteder, kommuner mv – skriv en mail til anne@kaplan-praksis.dk eller ring på 31328200, så finder vi en passende pris.

Udtalelser om supervision

"Anne har et fagligt sprog, som hun formidler så skarpt og forståeligt, at hun netop formår at skabe mening mellem det, der foregår i rummet, og noget, der kan kobles til hendes enorme tank af viden. Anne repræsenterer præcis det, jeg finder afgørende i terapi og supervision: nemlig at det udover at være produktivt, også er frigørende. Og det bliver det med hendes enorme viden, ramme, indlevelse, sødme og skarphed."

Rikke Veth, Terapeut og Familiebehandler

"I supervision hos Anne har jeg reflektere over egen praksis, blevet inspireret til at gå nye veje og lært rigtig meget om terapi med børn og unge. Jeg forlader altid supervisionen med en klar fornemmelse for, hvordan jeg skal gå videre i en given sag. Anne er en tydelig, engagerende, inspirerende og kreativ supervisor. Hun har en god evne til at balancere mellem at på den ene side styrke den tilstedeværende faglighed, og på den anden side løfte ens faglighed ved at bidrage med sin specialviden."

Ella De Figueiredo Lykke, Psykolog i Holbæk Kommune

 

Hvorfor supervision?

Supervision skal være med til at skærpe vores faglige identitet og sikre, at vi hele tiden bestræber os på at gøre vores arbejde godt nok. Der kan både være behov for sagssupervision og supervision på effekten af at arbejde med en given sag. Det kan være udfordrende at arbejde som behandler, hvorfor supervisionen også har fokus på dig og det, dit arbejde kan sætte i gang hos dig. For at vi kan udføre vores arbejde godt nok, er det altid væsentligt at få hjælp til at forstå vores egne reaktioner og positioner. Og desuden er supervisionen et rum, hvor vi kan udfolde det vellykkede eller blive afgiftet for den afmagt, frustration, tristhed el.lign. man indimellem kan opleve.

Med min specialviden om store børn, unge og familier og overgrebsproblematikker har jeg igennem årene erfaret, at min supervision kan få et præg af undervisning eller deling af min specialviden omkring visse tematikker, i de tilfælde, det giver mening.

Til daglig fungerer jeg som ekstern supervisor for opholdssteder, organisationer, behandlingsenheder og kommuner.

 

Samarbejdspartnere

Basal Klinisk sexologi
Plan b
Tuba
Karise Ungdomshus
Memox
U point
Mandecentret
Memox akademiet
U point
Memox
Mandecentret

Seneste indlæg på bloggen P.S.

Om grooming og ikke at sige noget

Om grooming og ikke at sige noget

”Hvorfor fortalte du aldrig, at du blev udsat for seksuelle overgreb?”   Det er ofte det spørgsmål, som omverdenen står og vifter med, når mennesker, der har været udsat for overgreb bryder hemmeligheden. Svaret er ofte, at når det handler om børn eller unge, så er de...

læs mere
Vi skal lytte til overgrebenes stemmer

Vi skal lytte til overgrebenes stemmer

Jeg har lyttet til overgrebenes stemmer i 20 år gennem mit virke som psykolog, og selv om noget har ændret sig i den måde samfundet håndterer overgreb på, så mangler vi stadig at bryde tabuerne. Først når tabuerne forsvinder, kan vi hjælpe børn og unge i tide og...

læs mere
Når kvinder krænker mænd 

Når kvinder krænker mænd 

Når jeg siger ‘Godhavnsdrengene’, så ved vi godt, at det handler om overgreb på drenge. Drenge som i dag er voksne mænd med åbne sår i sjælen. Der er også sagerne fra den Katolske Kirke, hvor der ikke længere er tvivl om, at der har været et omfangsrigt misbrug af...

læs mere

Find mig her