Overgrebets Stemmer

En podcast om seksuelle overgreb

“Overgrebets stemmer” bryder tavsheden ved at skabe et nyt sprog, vi kan bruge om seksuelle overgreb.

Om podcasten

Min erfaring gennem de sidste 20 år er, at der er virkelig mange faktorer i spil, når vi taler om seksuelle overgreb. I denne podcast vil jeg forsøge, sammen med en række meget modige mennesker og deres fortællinger, at sætte lys på nogle af de myter, forestillinger og behandlingsmæssige antagelser, som besværliggør, at vi som samfund kan tale om de her overgreb.

Det gør jeg fordi når vi kan tale om seksuelle overgreb, så kan vi også hjælpe dem, der har oplevelserne med sig og bedre forebygge nye overgreb.

Lad os bryde tabuet sammen.

Her på siden kan du lytte med hver gang vi lancerer nye afsnit eller du kan finde os på din favorit platform. 

 

Afsnit 9 – Nick

Denne episode af Overgrebets Stemmer foregår – som du snart vil bemærke – i en noget anerledes setting end normalt – nemlig i det skjulte. Jeg var nødsaget til at møde Mirela, denne episodes stemme, i hendes lejlighed et sted i Danmark, da omstændighederne omkring Mirelas historie gør, at hendes omgivelser ikke må vide, at hun træder frem.

Mirela er opvokset i et lukket religiøst samfund, hvor kristne, ortodokse værdier, guds ord, himmel og helvede har gennemsyret hendes opvækst og verdensforståelse. Hvor synet på kvinders seksualitet er meget anerledes end det, du og jeg formodentlig er vokset op med.

Som ung er det ofte både sjovt, lærerigt og svært at navigere i den spirende voksenseksualitet i puberteten, men lystfølelse og seksualitet kan være ekstra udfordrende hos unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. Når man så ligeledes kommer fra en kultur, hvor det er skamfuldt og ildeset, at en kvinde har en seksualitet, bliver det ekstra svært og kompliceret.

Afsnittet giver dig indblik i, hvordan bearbejdning af overgreb kan blive en ensom proces, når overgreb sker i et lukket religiøst samfund. For hvordan er det at blive overladt til sig selv, mens sulten på omsorg, fysisk kontakt og opmærksomhed vokser?

Velkommen til overgrebets stemmer hjemme fra Mirelas lejlighed.

Afsnit 9 – Nick

Hvad sker der, når et barns trygge fritidsrum får frarøvet sin uskyld? Når den tillidsperson eller træner tilknyttet aktiviteten, misbruger sin position og begår overgreb?

I gamle dage var børnelokkeren den iøjnefaldende skumle mand, der levede en skjult tilværelse. Men nutidens børnelokker er derimod at finde alle steder i vores samfund – også i sportens verden.

I Danmark har vi set sager, hvor børn og unge er blevet misbrugt i klubben, til spejder eller i netop sportens verden. En rapport fra 2018 fra Dansk idrætsforbund refererer til den fælles europæiske undersøgelse “VOICE”, der anslår, at mellem 2 og 17 procent af børn og unge igennem deres tid i sportsverden, er blevet udsat for seksuelle grænseoverskridelser eller overgreb.

I de fleste tilfælde er det en træner eller en anden tillidsperson tilknyttet sporten, som laver overgreb ved at benytte grooming. Grooming er den proces, jeg beskrev nærmere i episode 1 af Overgrebets Stemmer, hvor man gradvist opbygger tillid og kommer tættere på offeret.

For atleten bliver det dilemmafyldt af bryde hemmeligheden, da denne brænder for sporten og fællesskabet, og det at sige hemmeligheden højt, kan briste drømmen om at blive den dygtigste.

I den nyeste episode af Overgrebets Stemmer skal du lytte til Nick Trier, der blev udsat for seksuelle overgreb i det fritidsrum, der betød allermest for ham. Nick var et kæmpe talent inden for vandski – både i Danmark og i udlandet. Han fremstod som en robust og livsglad dreng. Men overgrebene gjorde, at han i mange år flygtede ind i en verden fyldt med sex, stoffer og alkohol – for at genvinde den maskulinitet, han følte, var tabt.

Hør med i denne episode af Overgrebets Stemmer, hvis du vil høre mere om og få forståelse for nogle af de senfølger, man kan udvikle og hvilke dilemmaer, man kan havne i.

Afsnit 8 – Sebastian

Bryd tavsheden og sig hemmeligheden højt, for så vil du opleve en lettelse og få det bedre. Det er et løfte, vi efterhånden har hørt mange gange. Men er det altid lykken at bryde tavsheden?

I dette podcastafsnit hører du stemmen fra en mand, der har været udsat for søskendeincest. Cirka en tredjedel af alle seksuelle overgreb i Danmark bliver begået af store børn og unge under 18 år, hvor cirka 30 procent af disse foregår mellem søskende, halvsøskende og bonussøskende. Motiverne, når en søskende optræder krænkende over for en yngre søskende, kan være mange og forskellige. Lige forskellige er de tanker, man kan blive efterladt med. Hvorfor skete det? Var det en leg? Kan min bror eller søster godt lide mig? Eller ikke lide mig? Og skal jeg sige det til mor eller far?

Sebastian, som du møder i syvende afsnit af “Overgrebets Stemmer”, er historien om et terapeutisk forløb og de håb, der er forbundet med at konfrontere den krænkende part – i dette tilfælde Sebastians fem år ældre halvbror. Podcastafsnittet beskæftiger sig bl.a. med de udløsende faktorer, der gjorde, at hemmeligheden måtte brydes – overfor Sebastian selv, men også overfor familie og venner – og vigtigst, den person, der havde krænket. Men det er også historien om, at det ikke altid er lykkens vej at bryde tavsheden. For når man når et sted i livet, hvor man er mere tro mod sig selv og har et andet syn på familiedynamikker – hvem skal så egentlig stilles til ansvar, når der er sket søskendeincest? Det kan være meget udfordrende for forældre, der får kendskab til overgreb mellem deres børn, at håndtere det. Nogle bagatelliserer hændelsen, mens andre kæmper med tematikker som ansvar og skyld.

Hør hvad der skete for  Sebastian , da han i voksenlivet konfronterer sin bror om de overgreb, han i barndommen blev udsat for, og hvordan det, der skulle være starten på et tættere bånd på et søskendeforhold, efterlod  Sebastian  med et mere distanceret forhold. Samtidig blev det dog startskuddet  til at forene sig selv med sit eget indre barn,  der oplevede de seksuelt grænseoverskridende lege.

Afsnit 7 – Line

Vi kender alle den klassiske historie om den unge pige, der bliver voldtaget af en fremmed voksen mand. Heldigvis sker netop denne form for overgreb meget sjældent. Statistik fra det kriminalpræventive råd anslår, at ca 11.400 kvinder hvert år udsættes for voldtægt eller forsøg på voldtægt. En lille procentdel af de ofre er piger under 15 år. Og i langt de fleste tilfælde kender de gerningspersonen. Men det gjorde Line ikke. Og hun blev desværre udsat for det, som alle forældre frygter. Hun blev voldtaget på vej hjem fra klubben som 12 årig.

I dette afsnit skal vi høre om Lines forløb. Vi lærer blandt andet, hvor svært det var for Line at finde ordene til at kunne fortælle sine forældre, hvad der var sket.
Men vi skal også lære om, hvad der kan hjælpe, når ordene svigter. Line har inddraget krop og bevægelser rigtig meget i bearbejdningen. Og så har hun haft rigtig meget glæde af at tegne og skrive.

I afsnittet får vi lov at høre noget af det, Line har skrevet undervejs – og hun læser blandt andet højt af det fiktive brev, hun har valgt at skrive til overgrebsmanden.

Afsnit 6 – Mathias

Kan mænd blive voldtaget? Er et spørgsmål, som stadig rør på sig i vores samfund. Svaret er selvfølgelig ja. Men der er et stort mørketal på området. En undersøgelse fra 2021 af blandt andre Justitsministeriet viser, at mellem 6.000 og 13.000 danske mænd har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg inden for de seneste fem år. Erfaring viser også, at mænd har vanskeligere ved at søge hjælp efter en voldtægt, end kvinder har. Hvordan kan det være? Og hvad ved vi egentlig om de sociale og psykologiske konsekvenser, man kan stå tilbage med, når man som ung mand bliver udsat for en voldtægt?
I dette afsnit skal vi møde Mathias, der blev udsat for en voldtægt som 21 årig under en ferie til Thailand. Vi skal høre om, hvordan det kunne ske, og hvilke konsekvenser det har haft for Mathias at blive voldtaget af en mand. I afsnittet skal vi også stifte bekendtskab med fænomenerne drug rape og grooming, som begge spiller en rolle i Mathias fortælling, og som er afgørende at forstå for at vi kan sætte os ind i Mathias situation både under og efter overgrebet.

Velkommen til endnu et afsnit af Overgrebets Stemmer.

Afsnit 5 – Sunnie

I denne udgave af Overgrebets Stemmer skal vi høre Sunnies historie. Det er den klassiske historie, som igennem mange år og i mange kulturer verden over, desværre er alt for velkendt. Det er nemlig fortællingen om en datter, der i sit barndomshjem bliver udsat for seksuelle overgreb af sin far. Og om en mor, der angiveligt er psykisk fraværende og passivt bevidner, at faren begår incest mod deres fælles børn.

Overgrebene mod Sunnie foregik i 1960’erne, hvor samfundet havde en anderledes forståelse af overgreb på børn, end den vi kender i dag. Vi skal høre Sunnies fortælling om de spor, farens overgreb har efterladt hos hende. Vi får gennem Sunnies historie en dybere forståelse af, hvad der egentlig sker hos de børn, som af de voksne inviteres ind i en fortælling om et gensidigt seksuelt forhold.

Men vi skal også høre om den hjælp, som Sunnie modtog som ung kvinde for 40 år siden, og hvordan den har hjulpet hende med at tackle tematikker som tvivl, forvirring og skyld.

Afsnit 4 – Ikke længere tilgængelig

Afsnit 3 – Carsten

Carsten Dahl er en anerkendt musiker, digter og kunstmaler. Men han har også igennem livet døjet med alvorlig angst og depression – som han har beskrevet i sin kunst og i sin foredragsvirksomhed.

Vi skal tale om omsorgssvigt og den sorg som følger, når overgrebene bliver begået af ens mor allerede tidligt i barndommen og fortsat af andre drenge på en kostskole. Og den skam og skyld Carsten stadig lever med.
For hvordan lever du med, at den person, som gav dig livet også har forgrebet sig på dig og fyldte dit liv med mørke? Det er et spørgsmål, som er meget underbelyst, da vi som samfund og fagfolk har meget svært ved at genkende de kvindelige krænkere.

Lyt med, hvis du vil høre mere om, hvordan et ubearbejdet overgreb ser ud senere i livet. Og hvordan det lykkes Carsten at skabe lidt lys i sin egen fortælling, selv om ingen nogensinde har spurgt ind til den angst og depression, som han har levet med.

Digtene som Carsten Dahl læser er fra hans samling ‘I mangel af alting’ (2020), som er udgivet på Forlaget Fly. Musikken er ‘Dreamchild #2′ fra albummet ‘Dreamchild’ udgivet på Storyville Records i 2019. 

 

 

Afsnit 2 – Rasmus

”Det her, det er vores lille hemmelighed,” siger Rasmus’ farfar til ham, efter at have udsat ham for overgreb.

Dette afsnit af Overgrebets Stemmer giver indblik i, hvilke konsekvenser seksuelle overgreb kan få for en dreng og en voksen mand.

Drenge fylder kun 16% i overgrebsstatistikkerne. Men Socialstyrelsen arbejder med, at der er et stort mørketal, og at drengene fylder langt mere, end tallene viser. Derfor er det også så vigtigt, at vi beskæftiger os med at forstå de drenge, der bliver udsat. Det kan være meget svært at føle sig som ”en rigtig mand” og et ”offer” på samme tid. Det kommer dette afsnit derfor til at handle om. Vi taler også om, hvad der sker, når kroppen forråder én, og hvordan forvirringen og skammen kan blive så stor, at selvmord synes som den eneste vej til at slukke den psykiske smerte.

Afsnittet belyser spørgsmål som ”Hvordan kan vi blive bedre til at arbejde med drenge, der er ofre?” og ”Hvad sker der, når den, der udsættes for overgreb får at vide, at det er en hemmelighed?”

Afsnit 1 – Louise

“Jeg tror, at det gennem hele mit liv har været så vigtigt at blive set, for det er jeg aldrig nogensinde blevet.” 

– Sådan svarer Louise, når hun skal forklare, hvorfor hun er en stemme her i podcasten.

Et af de tilbagevendende temaer i mine samtaler med unge og voksne, der har været udsat for overgreb i barndommen, er netop, at de ikke er blevet set. Deres nærmeste og de fagpersoner, som har omgivet dem, har ikke kunne se, at barnets adfærd burde få dem til at være nysgerrige på, hvad der egentlig foregik i barnets liv.

Derfor skal du lytte til Louises historie og senere til mange andre. Så vi sammen kan se de her adfærdsmønstre gennem de medvirkendes fortællinger og genkende dem, når vi møder dem ude i virkeligheden. Og sammen bryde tabuet.

Temaer i afsnittet er bl.a.: Grooming , senfølger og dilammerne, der opstår, når overgreb ikke gør fysisk ondt og foregår bag hjemmets fire vægge.

 

Teaser Overgrebets Stemmer

Anne Kaplan i studiet

Seksuelle overgreb er et af vores samfunds største tabuer. Et tabu, der gør os tavse i mødet med såvel dem, der har begået, som dem, der har været udsat. Som professionelle har vi en stor trang til at bryde tabuet. Men mange ved ikke hvordan.

Overgrebets stemmer bryder tavsheden ved at skabe et nyt sprog, vi kan bruge om seksuelle overgreb. Gennem samtaler med mennesker, der har seksuelle overgreb tæt inde på livet, går vi nænsomt og nysgerrigt ind i fortællingerne om alt det smertefulde og forvirrende.

Sammen skaber vi et nyt sprog, sammen bryder vi tabuet.

Find mig her

Følg med på Instagram, hvor jeg løbende fortæller om mit arbejde