Vi skal lytte til overgrebenes stemmer

Anne kaplan i studiet

Jeg har lyttet til overgrebenes stemmer i 20 år gennem mit virke som psykolog, og selv om noget har ændret sig i den måde samfundet håndterer overgreb, så mangler vi stadig at bryde tabuerne. Først når tabuerne forsvinder, kan vi hjælpe børn og unge i tide og forebygge meget bedre. 

Da jeg startede som behandler for 20 år siden, havde jeg den forestilling, at seksuelle overgreb var – essentielt set – seksuelle overgreb.  

Vi havde et jo lært på universitetet, at der var et medicinskab, hvor der stod seksuelle overgreb på. I skabet var der et begrænset antal hylder, men man antog, at fællestrækkene ved alle overgreb var store nok til, at der ikke var brug for flere hylder. 

 Jeg blev klogere.  

For min erfaring er, at der er så mange faktorer, der er i spil, når vi taler om seksuelle overgreb. I podcasten Overgrebets Stemmer vil jeg forsøge, sammen med en række meget modige mennesker og deres fortællinger, at kaste lys over nogle af de myter, forestillinger og behandlingsmæssige antagelser, der er i spil, når det kommer til seksuelle overgreb. Med deltagernes egne stemmer skal vi sammen blive klogere på, hvad der foregår i mennesker, før, under og ikke mindst efter overgreb. Vi skal skabe et fælles sprog for de her ting, så vi kan nedbryde tabuerne, som står i vejen for, at vi kan hjælpe og forebygge. 

 

Myterne fastholder både mennesker og samfund 
Der knytter sig desværre mange myter til seksuelle overgreb. Myter, der afholder folk fra at søge den hjælp, de har behov for. Og samtidig oplever langt de fleste, der har været udsat for seksuelle overgreb en kæmpe skyld over ikke at have sagt nej eller gjort modstand. Noget, der giver kæmpe skyldfølelse og en stor tilbageholdenhed med at indvie andre i hemmeligheden. Podcasten vil være med til at aflive disse myter og fremhæve nogle af de tematikker, der kan være i spil. 

Titlen Overgrebets Stemmer skal minde os om nødvendigheden i at lytte efter de rigtige ting. For overgrebet er ikke altid helt formuleret. Tvivlen om ens egen rolle, ens evne til at sige fra, den varierer altid, simpelthen fordi vi er forskellige. Omstændighederne er forskellige. Relationen til den, der laver overgrebet kan være fra det helt nære til det ukendte.  

Som samfund, fagpersoner og medmennesker er vi er nødt til at forstå – eller i det mindste forsøge at forstå de nuancer, der gør overgrebene forskellige, og forstå hvad de gør ved mennesker, der jo selvfølgelig også er forskellige.  

Det er udfordrende, og det kan være frustrerende varieret. Men samtidig er det en vigtig reminder om, at det er mennesket, der er udgangspunktet. Ikke metoden.  

Jeg håber, den her podcast vil indgyde dem, der lever med overgreb i bagagen, mod. Jeg håber, at den kan bidrage til at fjerne noget af den berøringsangst, behandlere kan stå med, når der sker et overgreb i et barns eller en voksens liv. Jeg håber, at vi alle finder modet til at se virkeligheden i øjnene og tale om, at der faktisk sidder to børn i hver 8. klasse, som har uønskede seksuelle oplevelser i kroppen.   

 

Lyt med, så vi sammen kan bryde tabuet. 

Dy finder podcsaten her på min side. Eller brug din yndlingsplatform.

Anne Kaplan - Basisuddannelsen Vejleder i psykologien omkring seksuelle overgreb - Modul 2

Vi har brug for fyrtårne

Hvis du vil vide mere om krænkende og seksuelt bekymrende adfærd, så kan du stadig nå, at melde dig til Modul 2 på mit basiskursus “Vejleder i psykologien omkring seksuelle overgreb” og blive din arbejdsplads faglige fyrtårn. Modulet ligger d. 9.-10. juni.