Fire barrierer skal overvindes, før man kan lave et overgreb

Fire barrierer

Jeg var (seksuelt) ophidset, og da der ikke var ”andre ved hånden” end min kusine (6 år), tog jeg bukserne af og lagde mig ovenpå hende” Jacob 16 år

”Første gang fik jeg bare lyst til at prøve det lidt af. Jeg tror også Nicki (10 år) ville. Så under legen med Nicki tog jeg tøjet af ham og så begyndte det (seksuelle overgreb)Trine 15 år.

Det er min erfaring at visse psykologiske problematikker er nemmere for professionelle at sætte sig ind i end andre. At mennesker oplever sorg efter tabet af et barn, er forståeligt. At mennesker oplever at være bange, hvis de er blevet overfaldet, er forståeligt. Men at et menneske begår seksuelle overgreb på børn – det er ofte sværere at sætte sig ind i.

Vi handler ikke altid på vores lyst

Igennem vores liv, tror jeg flere af os har prøvet at stå i en situation, hvor vi kunne have lyst til at handle på noget, men har valgt ikke at gøre det. Et eksempel kunne være at stjæle, slå eller komme med en nedværdigende kommentar til et irriterende familiemedlem eller arbejdskollega. Men noget har afholdt os fra at gøre det.

Jacob og Trine fra citaterne ovenfor endte begge i en situation, hvor de krænkede et barn seksuelt mere end én gang. Når vi kigger på deres udsagn, kunne et umiddelbart motiv til at misbruge barnet seksuelt være, at de følte en ”pludselig” opstået seksuel lystfølelse og ønskede at tilfredsstille dette behov. Men så enkelt er det sjældent. For der er flere elementer der skal være til stede for at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn. Heldigvis.

Med udgangspunkt i Finkelhors* 4 trappetrin, vil jeg prøve at forklare, hvilke betingelser der skal være til stede for at et menneske ender med at kunne misbruge et barn seksuelt.

De fire forhåndsbetingelser

1.Betingelse: MOTIVATION. Personen med potentielt krænkende adfærd skal have en motivation for at misbruge et andet menneske seksuelt.

2.Betingelse: OVERKOMME INDRE BARRIERE. Personen med potentiel krænkende adfærd, skal ikke blot have en motivation for at misbruge men skal også overkomme de tanker og følelser, der er forbundet med akten. Følelser og tanker såsom:”Hvordan har jeg det med at lave noget seksuelt med et barn, med min bror/søster, kusine/fætter etc?” ”Kan jeg se mig selv i øjnene, hvis jeg laver noget seksuelt med et barn?” ”Hvad tænker samfundet om mig, hvis jeg laver noget seksuelt med et barn?”

Disse tanker afholder ofte mennesker fra at omsætte tanker til handling.

3.Betingelse: OVERKOMME YDRE BARRIERE. Personen med potentiel krænkende adfærd skal overkomme ydre barrierer, for at misbruget kan lade sig gøre. Dette betyder, at personen skal kunne finde et offer, han/hun kan være alene med, og som der er let adgang til.

4.Betingelse: OVERKOMME OFFERETS MODSTAND: Personen med potentiel krænkende adfærd skal i selve overgrebssituationen overvinde offerets modstand. Overvinde at barnet ser forvirret, utrygt, uroligt eller bange ud. Faktorer der helst skal få mennesker til at stoppe med at udføre en uhensigtsmæssig handling mod et andet menneske. Offerets nonverbale eller verbale modstand, skal de overvinde ved blandt andet at anvende lokkeri, overtalelse eller tvang.

*David Finkelhor er en amerikansk sociolog og er kendt for hans forskning omkring seksuelle overgrebsproblematikker.

Viden giver retning

1/3 del af seksuelle overgreb i Danmark begås af unge under 18 år. Hvis vi skal være med til at forebygge seksuelle overgreb, kræver det viden på området. I vores arbejde med mennesker, der krænker seksuelt, er det vigtigt, at vi er bekendt med disse 4 betingelser. Det giver retning for, hvilke kognitive og emotionelle områder, der skal arbejdes med for at forebygge, at den unge begår yderligere overgreb.

Hvis du ønsker at høre mere om de psykologiske dynamikker, der er til stede hos unge med seksuel overgrebsadfærd, og hvis du savner inspiration til veje at gå for at reducere den adfærd, så tilmeld dig mit kursus ” Seksuel bekymrende eller krænkende adfærd blandt store børn og unge” her.