Om drenge der udsættes for seksuelle overgreb

”Jeg vil spørge hvorfor fuck gjorde du det der mod mig din fede idiot? Er du klar over hvad fuck i helvede det har gjort imod mig, er du klar over hvor fucking vred jeg er? Jeg kunne virkelig godt tænke mig at slå dig ihjel og jeg vil ønske dig det aller fucking værste. []Sværger hvis du havde prøvet at gøre det mens jeg var teenager, så var du en død mand, for det du har gjort mod mig det er kraftedeme ikke i orden. Hver gang du gjorde det havde jeg lyst til at løbe hjem til min mor og bede hende om at hjælpe mig, men det skete ikke fordi jeg troede det var normalt, virkelig, jeg stolede på dig dengang. Du var mit fucking forbillede dengang, men nu er du bare en klam stodder som burde brænde op i helvede[]… Kan virkelig ikke beskrive hvor sur jeg er på dig. Mit had til dig vokser for hver dag der går[] Tænker på hvorfor du altid har været sådan en kæmpe idiot over for din egen søn, virkelig, jeg forstår det ikke på nogen måder. Vil ønske du bliver gennemsmadret i fængslet, virkelig, det fortjener du efter det du har gjort imod mig”. Janus 16 år

Mere skam hos drenge 

Ja, drenge og mænd kan godt blive udsat for seksuelle overgreb. Undersøgelser og min egen erfaring viser, at det ofte skaber mere skam, skyld og selvbebrejdelse hos drenge og mænd end hos piger og kvinder. Og det symptombillede vi ser, er anderledes end hos pigerne. Men hvordan kan det være? Med fare for at komme med simplificerede betragtninger om køn og kulturelle forventninger til drenge og mænd vil jeg prøve at bringe lys over spørgsmålene. I vores kultur har vi en tendens til at se kvinder som ofre og mænd som den krænkende part. Effekten af dette samfundssyn er, at det er vanskeligere at fortælle – og at leve med – at man er blevet krænket som dreng.

Flere af de drenge og mænd, jeg møder, der har været udsat for overgreb, kan have vanskeligt ved at betragte sig selv som ”en rigtig mand”, hvilket kan føre til intrapsykiske og interpersonelle konflikter. Drenges forventninger til egen identitet og kønsrolle antages at være anderledes end pigers, da de ønsker at leve op til det maskuline ideal, som defineres ved at besidde magt, kontrol, selvstændighed og styrke. Det afføder usikkerhed, hvis man ikke kan leve op til dette.

Drenge der har været udsat for seksuelle overgreb, kan opleve sig som et ”desired object”, hvilke betyder, at de bliver genstand for en andens lyst og udelukker egne betingelser og behov – en oplevelse der i vores kultur primært er knyttet til piger desværre. Drenge ønsker at opfatte sig selv som et ”desiring subject”, altså den der besidder magten og har styring over situationer. Når drenge bliver genstand for en andens seksuelle overgreb, kan det derfor medføre, at han oplever et stort tab af maskulinitetsfølelse. Flere at de unge drenge og voksne mænd, jeg taler med fortæller, at de totalt har mistet sig selv og har svært ved at finde deres identitet. Psykolog Richard Gartner* skriver:

”Then to lose his masculine identity is to lose himself, to suffer a kind of psychological death”. Jeg oplever på lige fod med litteraturen på området, at den skyld, skam og selvbebrejdelse jeg ser hos drenge, er mere massiv end hos piger. Oplevelse kan blive intensiveret, hvis drengen har oplevede den fysiologiske reaktion at få erektion under overgrebet. Således kan drenge godt opleve en stor grad af ubehag under overgrebet og alligevel opleve et fysisk velbehag i traumatiske eller kropsligt pinefulde situationer – i nogle tilfælde får de udløsning. Kroppens fysiologiske reaktioner kan efterlade drengen i en total forvirring omkring sin egen krop og bringe tvivl om egen andel i den seksuelle agt. Dette kan resultere i, at han ikke mener, at han har været udsat for et overgreb, men derimod helt frivilligt indgik i en seksuel akt. Forleden udtrykte en ung dreng under vores samtale at ”allerede som 8-årig forførte jeg min storesøsters gymnasieveninde”.

Frygten for tab af maskulinitet gør at alt for mange drenge/mænd ofte vælger at hemmeliggøre overgreb, hvilket kan have en traumatisk virkning da det efterlader drengen alene med sin psykiske og eventuelt fysiske forvirring og smerte. Der er eksempler på at drenge/mænd har nægtet at der har fundet overgreb sted, uagtet at den krænkende part har tilstået.

Offer eller macho

Hvad bliver så effekten af den store skam og skyldfølelse? Effekten kan blandt andet være, at drengen kan stivne i en offerrolle, som han forbliver i resten af livet. Mens andre kan søge at kompensere for den manglende maskulinitetsfølelse med en overdose af maskulin adfærd. Her ses dominerende elementer af magt og kontrol over andre mennesker. Disse unge drenge ser jeg tit i en adfærd, hvor de ”puster sig op” og optræder fjendtligt, aggressivt og dominerende i  forholdet til andre mennesker. En adfærd, hvor de har udviklet en overlevelsesstrategi omtalt som ”identifikation med aggressor”. Disse drenge ses i gadebilledet eller bliver anbragt på opholdssteder, da de optræder som ballademagere. Senere kan de blive solidariske bandemedlemmer, hvor det at optræde dominerende, truende og voldsomt over for andre mennesker, er en del af kodekset.

Da jeg mødte Janus, var han 16 år. Han blev henvist til mig af opholdsstedet, fordi hans vrede forgiftede miljøet for de andre unge. Jeg var informeret om, at hans far havde en dom for seksuelle overgreb på Janus. Janus optrådte skyldbetynget, afvigende og bagatelliserende i forhold til overgrebshistorien. Efter et års terapi begyndte vi at arbejde med den effekt overgrebene havde på Janus´ liv. Vreden blev et omdrejningspunkt for vores samtaler. Afløst af stor sorg. For at udmunde i samtaler om, hvordan Janus kunne begynde at opleve sig som en rigtig mand, når han selv var blevet krænket, uden at krænke andre.

Råd til professionelle

  • Husk, at drenge/mænd også kan være ofre for seksuelle overgreb.
  • Husk, at det som regel tager længere tid inden drenge/mænd fortæller om overgreb.
  • Bevar din nysgerrighed på, hvorfor en dreng/mand er stivnet i en offerrolle eller udviser en meget dominerende, aggressiv adfærd.
  • Har du en mistanke om, at en dreng har været udsat for overgreb, så fortæl om nogle af de benspænd, der kan stå i vejen for, at man kan betragte sig som offer for seksuelle overgreb.
  • Fortæl hvordan andre drenge/mænd har reageret på at være udsat for seksuelle overgreb.
  • Fortæl at man altid kan tale med dig om det, og at du ikke er enig i at ofre for overgreb ikke er rigtige drenge/mænd.

Brevet er et fiktivt brev Janus skrev til sin far undervejs i det terapeutiske forløb. Det vil sige et brev der aldrig er blevet sendt, men som er et redskab jeg ofte bruger i mit arbejde. Effekten og begrundelsen for at arbejde med fiktive breve, vil jeg beskrive mere indgående en anden gang.

*Gartner R.B (1999) Betrayed as Boys. Psychodynamic Treatment of Sexually Abused Men. The Guilford Press, New York.