Hans og Grete-syndromet: Seksuelle overgreb blandt søskende

”Vi var tit alene hjemme om aftenen. Andre gange var vores forældre hjemme, men vi var stadigvæk ret alene og overladt til os selv fordi de drak så meget. Vi har for det meste alle 3 sovet i den samme seng. Jeg kan ikke huske hvornår det startede (den kropslige/seksuelle kontakt). Jeg tænkte slet ikke over, at det var mærkeligt før jeg blev teenager”Ord fra en familiesamtale med 3 voksne søskende.

1/3 del af seksuelle overgreb i Danmark begås af unge under 18 år. En del af de sager omhandler overgreb blandt søskende – søskendeincest.  Der er forskellige forklaringsmodeller for, hvordan der kan forekomme seksuelle overgreb blandt søskende eller stedsøskende. Her vil jeg forklare Hans og Grete syndromet*. Et fænomen jeg ved, at flere er nysgerrige på fordi I er stødt på det enten som familiebehandler, psykolog, socialrådgiver eller lignende.

Seksuel kontakt mellem ligeværdige søskende

Indimellem får vi sager, hvor der har været seksuelle overgreb, eller rettere seksuel kontakt, blandt 2 eller flere i en søskendeflok. Jeg har haft sager, hvor der har været op til 6 søskende involveret.

En vigtig forudsætning for, at der er tale om Hans og Grete-syndromet er, at den seksuelle kontakt er opstået til en næsten jævnaldrende og modenhedsmæssigt ligeværdige søskende.

Det er et fænomen, der kan opstå i familier, hvor børn er meget overladt til sig selv. Eller hvor forældrenes/omsorgspersonernes evne til at drage omsorg for og passe på børn, er ringe eller dysfunktionel. Ved Hans og Grete-syndromet er børnene grundlæggende emotionelt depriveret og/eller fysisk/seksuelt misbrugte. Børnene søger sammen for at finde trøst og omsorg hos hinanden. I flere tilfælde sover de i samme seng. I andre familier ses det, at børnene ikke har faste sengepladser.

Men hvorfor er der en sammenhæng mellem omsorgssvigt og seksuel kontakt blandt jævnaldrende søskende?

Når omsorg får et seksualiseret udtryk

Jeg mener på lige fod med litteraturen, at disse børn, som respons på sorg, utryghed eller angst, forsøger at dulme sig selv og hinanden gennem kropslig og/eller seksuel stimulering. Det motiv, der ligger til grund for en seksuel kontakt til den næsten jævnaldrende bror eller søster, kan være et forsøg på at få en ”forstyrret” form for gensidig tilfredsstillelse, veltilpashed og omsorg. Den seksuelle kontakt skal derfor forstås som en forstyrret og forvirret form for omsorg, hvor den seksuelle stimulation skal forstås som en ringe og trist substitut for manglende omsorg fra en omsorgsperson.

Altså kan adfærden forstås som en slags overlevelsesstrategi, omend den er uhensigtsmæssig.

Hans og Grete-syndromet adskiller sig fra andre former for seksuelle overgreb, da den seksuelle kontakt opstår på baggrund af en gensidig afhængighed for omsorg og velbehag i en næsten ligeværdig relation. Derfor kan jeg anbefale, at man i disse sager ikke tale om ”et offer” og ”en krænker”, idet jeg mener, der er tale om 2 eller flere ofre.

Én af de mange konsekvenser ved Hans og Grete-syndromet er, at børnene kan udvikle en oplevelse af, at måden de kan relatere sig til andre mennesker følelsesmæssigt, er gennem det seksuelle. Den emotio-seksuelle forvirring kan på sigt transformeres til en seksuelt krænkende adfærd og decideret misbrugsmønster. Det er problematisk idet de kan bringe mønstret med ind i voksenlivet og krænke andre seksuelt eller selv blive nemme ofre for seksuelle overgreb.

Derfor er det selvfølgeligt vigtigt, at vi fortsat opsporer disse familier, så de får den rette hjælp og behandling. Og for at vi fortsat kan forebygge seksuelle overgreb i Danmark.

Råd til den professionelle

  • Husk at 1/3 af alle seksuelle overgreb sker blandt unge under 18 år.
  • Bevar nysgerrigheden i de familier, hvor du møder børn der er meget overladt til sig selv. Undersøg deres strategier for at søge trøst og omsorg.
  • Være opmærksom på, at fysisk tæthed blandt søskende indimellem kan udvikle sig til en uhensigtsmæssig seksuel kontakt, som skal forebygges eller stoppes.
  • I familier hvor der er omsorgssvigt, og søskende sover i forskellige senge eller sammen for at søge tryghed og omsorg, skal der tales med dem om gode måder at sove sammen på. Og måder man ikke skal sove sammen på.
  • Prøv i disse sager ikke at benævne en som ”offer” og en som ”krænker”, idet der er tale om børn, som formentlig alle er ofre.
  • Sager hvor Hans og Grete-syndromet ses, er komplicerede. Det kræver specialiseret viden på området, for at give den rette hjælp. Derfor kan jeg anbefale supervision fra fagfolk med viden om seksuelle overgreb, eller at familien henvises til fagfolk med viden om seksuelle overgrebsproblematikker.

Hvis du ønsker at vide mere om seksuelle overgreb eller seksuel bekymrende eller krænkende adfærd blandt unge, så tilmeld dig mit kursus her.

* Hans og Grete syndromet forklares mere uddybende i den engelske børne- og ungepsykiater Tilman Furniss´bog: ”The Multiprofessional Handbook of Child Sexual Abuse –
Integrated Management, Therapy, and Legal Intervention” (1991) Rotledge, New York (kap 4)