Modul 4: Når unge udsættes for voldtægt, overgreb og digitale krænkelser

Kursus for fagpersoner

Modul 4: Når unge udsættes for voldtægt, overgreb og digitale krænkelser

Modulbeskrivelse

Modulet handler om unge, der voldtages af en ven, kæreste, bekendt eller en fremmed person, de eksempelvis møder til en fest. Hvilke psykologiske konsekvenser og dilemmaer kan man efterfølgende stå tilbage med.

Jeg kan da ikke blive voldtaget af en ven” Fra den ene dag til den anden, blev jeg til ”pigen på videoen”.

Karina 17 år.

Om modulet
Det anslås, at ca 11.400 kvinder hvert år udsættes for voldtægt eller voldtægtsforsøg – det er mere en 30 kvinder om dagen. Halvdelen af ofrene er under 24 år gamle. Samtidig bliver digitale krænkelser mere og mere udbredte, og viden om, hvad de sætter af psykologiske spor, er endnu sparsom.

Modulet handler om unge, der voldtages af en ven, kæreste, bekendt eller en fremmed person, de eksempelvis møder til en fest. Og om de psykologiske konsekvenser og dilemmaer, som de efterfølgende kan stå tilbage med. Modulet har også fokus på digitale krænkelser og de reaktionsmønstre og senfølger, det kan skabe, at man fra den ene dag til den anden blev til ”Pigen på videoen”.

 

Emner vi kommer omkring

 • Forskellige former for voldtægt – ”misforståelse” eller overlagt voldtægt?
 • Kan man blive voldtaget af en ven/kæreste?
 • Psykologiske processer og dynamikker under en voldtægt – instinkt, overlevelsesmekanisme eller handleevne?
 • Dissociation.
 • ”Jeg gjorde jo ikke noget” – Skam, skyld og tvivl forbundet med voldtægt.
 • Hvornår bliver voldtægt et traume?
 • Mødet med politiet.
 • Omgivelsernes reaktion – og når vennegruppen deler sig i to som respons på voldtægten.
 • Digitale krænkelser og grooming på internettet.
 • Intervention og veje at gå i samtalen med mennesker, der har været udsat for voldtægt.
 • Hvordan kan vi via samtalen hjælpe folk med at gå fra oplevelsen af at være et passivt offer til et handlende subjekt?
 • Psykoedukation: inddragelse af nervesystemet og kropslige responser for at fortynde oplevelsen af skyld.
 • Mediation – skal der være en konfliktmægling imellem offer og udøver?
 • Hvordan undgår vi som behandlere, at samtalen re-traumatiserer.

 

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg og dialog. Der inddrages cases fra mit arbejde, og Simone fortæller sin personlige beretning om voldtægt.

Pris

3.600 kr
Studerende 20% rabat

Sted

Psykologerne ved Sankt Hans Torv
Sankt Hans Gade 19, 2200 KBH N

Alle moduler

Modul 1: Introduktion til seksuelle overgreb

Modul 1: Introduktion til seksuelle overgrebKursus for fagpersonerModul 1: Introduktion til seksuelle overgrebKursus for fagpersonerKursusbeskrivelseDette kursus har fokus på den psykologiske forståelse af seksuelle overgreb.  Du får en bedre forståelse af de...

læs mere

Modul 3: Metoder og redskaber

Modul 3: Redskaber og metoderKursus for fagpersonerModul 7: Redskaber og metoderKursus for fagpersonerModulbeskrivelseDette modul handler om praksis. Vi fokuserer på, hvordan vi kan anvende den viden, vi har, i arbejdet med mennesker, der har været udsat for overgreb...

læs mere

Modul 5: Drenge og mænd som ofre for seksuelle overgreb

Modul 4: Drenge og mænd som ofre for seksuelle overgrebKursus for fagpersonerModul 4: Drenge og mænd som ofre for seksuelle overgrebKursus for fagpersonerModulbeskrivelseVi ser på de dynamikker, der førte til et overgreb af seksuel karakter.  Vi kigger på de myter,...

læs mere

Modul 7: Profiler på unge der begår seksuelle overgreb

Modul 6: Profiler på unge, der begår seksuelle overgrebKursus for fagpersonerModul 6: Profiler på unge, der begår seksuelle overgrebKursus for fagpersonerModulbeskrivelseVi undersøger, hvilke forskellige motiver, der findes hos unge, der begår seksuelle overgreb og vi...

læs mere

Hør hvad tidligere kursister fortæller

{

“Anne underviser på en levende og inspirerende måde i metoder og samtaleteknikker, som jeg uden tvivl vil bruge i mit arbejde fremover”

Bodil Staal, Pædagog

{

“Tak. Du giver mig 3 dage med spænding, udmatning, gribende undervisning. Uanset træthed får jeg energi og motivation tilbage. Jeg bliver ikke mæt. Jeg kommer tilbage”

Michael Skipper, Virksomhedskonsulent

{

“Hun har sit eget Anne-sprog, sine egne begreber, og en skøn blanding af noget, der er virkelig struktureret og samtidig improviseret. Metodisk er det narrative univers bare et enkelt af Annes mange veje at gå, og man er aldrig i tvivl om, at hun sætter rammen, og at man er i de bedst tænkelige hænder. Det er helt i særklasse.”

Rikke Veth, Terapeut og Familiebehandler

{

“Anne kan formidle så alle kan forstå. Jeg har fået så mange gode redskaber med mig”

Kristiana Islandi, Jordemoder

“Anne underviser på en levende og inspirerende måde i metoder og samtaleteknikker, som jeg uden tvivl vil bruge i mit arbejde fremover”

Dorte Bodin Staal – Pædagog

“Tak. Du giver mig 3 dage med spænding, udmatning, gribende undervisning. Uanset træthed får jeg energi og motivation tilbage. Jeg bliver ikke mæt. Jeg kommer tilbage”

Michael Skipper – Virksomhedskonsulent

“Anne kan formidle så alle kan forstå. Jeg har fået så mange gode redskaber med mig”

Kristiana Islandi – Jordemoder

“God indføring i teori og metoder. Og god sammenhæng imellem teori og praksis. Anne har meget på hjertet og hun er super god til at formidle det, samtidig med at Anne har en super god tilstedeværelse”

Katrine Damm – Skolelærer

“Efter at have været på kursus med Anne Kaplan har jeg fået en større viden omkring seksuelle overgreb, samt hvordan man kan tale med børn, unge og familier om det skete. Anne er god til at koble teori og praksis”

Sandra Khallad – Socialrådgiver

“Anne underviser på en levende og inspirerende måde i metoder og samtaleteknikker, som jeg uden tvivl vil bruge i mit arbejde fremover”

Dorte Bodin Staal – Pædagog

“Hun har sit eget Anne-sprog, sine egne begreber, og en skøn blanding af noget, der er virkelig struktureret og samtidig improviseret. Metodisk er det narrative univers bare et enkelt af Annes mange veje at gå, og man er aldrig i tvivl om, at hun sætter rammen, og at man er i de bedst tænkelige hænder. Det er helt i særklasse.”

Rikke Veth, Terapeut og Familiebehandler