Modul 2: Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd

Kursus for fagpersoner

Modul 2: Børn og unge med seksuelt bekymrende adfærd

Kursus for fagpersoner

Kursusbeskrivelse

Vi ser på de dynamikker, der fører til et overgreb af seksuel karakter. Vi kigger på de myter, der eksisterer på området og de fakta og risikofaktorer, der kan føre til udvikling af seksuelle overgrebsfantasier og til at overgrebet finder sted. Vi kigger på de psykologiske følger, der kan opstå hos unge, der har begået overgreb på børn.

Det er først de sidste par år, hvor det er  gået op  for mig, at der nok var noget, jeg lavede med de andre børn, der ikke var ok…kan slet ikke holde mig selv ud….får helt kvalme…hvad fanden havde jeg gang i?

Jacob, 21 år – har boet det meste af sit liv på diverse opholdssteder

 mål
1/3 del af alle seksuelle overgreb i Danmark begås af store børn og unge under 18 år, hvorfor kursets formål er at give en introduktion til de dynamikker, der kan en føre til, at store børn og unge kan ende i en situation, hvor de krænker et barn seksuelt. Formålet med kurset er at spotte tegn på overgrebsadfærd, forebygge seksuel overgrebsadfærd og give inspiration til, hvorledes man kan tale om det.

Indhold
Hvordan kan vi som professionelle forstå og arbejde med store børn og unge, der udviser seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd – når de er ved at drukne i skyld og skam?

Kurset omhandler sager, hvor unge drenge eller piger har optrådt seksuelt bekymrende eller har begået et overgreb på et barn. Vi ser på de dynamikker, der fører til et overgreb af seksuel karakter.  Vi kigger på de myter, der eksisterer på området og på de fakta og risikofaktorer, der kan føre til udvikling af seksuelle overgrebsfantasier og til at overgrebet finder sted. Vi kigger på de psykologiske følger, der kan opstå hos unge, der har begået overgreb på børn.

Der vil være en introduktion til de indre og ydre barrierer, der skal overvindes, for at et overgreb finder sted og de forklaringsmodeller, der knytter sig hertil. Vi gennemgår “cycle of abuse” og kigger på, hvad Hans og Grete-syndromet indeholder. Vi udfolder grooming-begrebet og kommer ind på idéer til, hvorledes man i samarbejde med et ungt menneske kan afdække og arbejde med den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg og dialog, og der inddrages cases fra mit arbejde.

Kurset vil blandt andet komme omkring

  • Myter, fakta og statistik på området.
  • Hvad kendetegner ligeværdige seksuelle relationer og hvornår bliver en relation bekymrende?
  • Risikofaktorer, der knytter sig til udviklingen af seksuelt bekymrende/krænkende adfærd.
  • Profil på unge med seksuel overgrebsadfærd.
  • Hvad er grooming?
  • Intro til cycle of abuse.
  • Hvordan kan et non-seksuelt behov få et seksualiseret udtryk?
  • Overgrebsadfærden som et traume, og når samtalen med en professionel fører til dobbelttraumatisering.

Pris

3.600 kr
Studerende 20% rabat

Sted

Psykologerne ved Sankt Hans Torv
Sankt Hans Gade 19, 2200 KBH N

Hør hvad tidligere kursister fortæller

{

“Anne underviser på en levende og inspirerende måde i metoder og samtaleteknikker, som jeg uden tvivl vil bruge i mit arbejde fremover”

Bodil Staal, Pædagog

{

“Tak. Du giver mig 3 dage med spænding, udmatning, gribende undervisning. Uanset træthed får jeg energi og motivation tilbage. Jeg bliver ikke mæt. Jeg kommer tilbage”

Michael Skipper, Virksomhedskonsulent

{

“Hun har sit eget Anne-sprog, sine egne begreber, og en skøn blanding af noget, der er virkelig struktureret og samtidig improviseret. Metodisk er det narrative univers bare et enkelt af Annes mange veje at gå, og man er aldrig i tvivl om, at hun sætter rammen, og at man er i de bedst tænkelige hænder. Det er helt i særklasse.”

Rikke Veth, Terapeut og Familiebehandler

{

“Anne kan formidle så alle kan forstå. Jeg har fået så mange gode redskaber med mig”

Kristiana Islandi, Jordemoder

“Anne underviser på en levende og inspirerende måde i metoder og samtaleteknikker, som jeg uden tvivl vil bruge i mit arbejde fremover”

Dorte Bodin Staal – Pædagog

“Tak. Du giver mig 3 dage med spænding, udmatning, gribende undervisning. Uanset træthed får jeg energi og motivation tilbage. Jeg bliver ikke mæt. Jeg kommer tilbage”

Michael Skipper – Virksomhedskonsulent

“Anne kan formidle så alle kan forstå. Jeg har fået så mange gode redskaber med mig”

Kristiana Islandi – Jordemoder

“God indføring i teori og metoder. Og god sammenhæng imellem teori og praksis. Anne har meget på hjertet og hun er super god til at formidle det, samtidig med at Anne har en super god tilstedeværelse”

Katrine Damm – Skolelærer

“Efter at have været på kursus med Anne Kaplan har jeg fået en større viden omkring seksuelle overgreb, samt hvordan man kan tale med børn, unge og familier om det skete. Anne er god til at koble teori og praksis”

Sandra Khallad – Socialrådgiver

“Anne underviser på en levende og inspirerende måde i metoder og samtaleteknikker, som jeg uden tvivl vil bruge i mit arbejde fremover”

Dorte Bodin Staal – Pædagog

“Hun har sit eget Anne-sprog, sine egne begreber, og en skøn blanding af noget, der er virkelig struktureret og samtidig improviseret. Metodisk er det narrative univers bare et enkelt af Annes mange veje at gå, og man er aldrig i tvivl om, at hun sætter rammen, og at man er i de bedst tænkelige hænder. Det er helt i særklasse.”

Rikke Veth, Terapeut og Familiebehandler