Modul 1: Introduktion til seksuelle overgreb

Kursus for fagpersoner

Modul 1: Introduktion til seksuelle overgreb

Kursus for fagpersoner

Kursusbeskrivelse

Dette kursus har fokus på den psykologiske forståelse af seksuelle overgreb.  Du får en bedre forståelse af de problematikker, der kan opstå hos mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, og af hvordan du kan bruge denne viden i samtaler med unge og voksne, der er blevet udsat for seksuelle overgreb.

 

”Jeg begyndte at sidde under bordet i skolen. Jeg spiste ingenting og var for det meste stille eller fik et ”psykoflip”. Jeg skulle tale med alle mulige pædagoger og lærere. Men der var aldrig nogen der spurgte mig om de seksuelle ting… så vidste jeg, at det der var sket i min familie, var så unormalt, at jeg aldrig ville kunne sige det til nogen”

Naja 15 år

Formål
At opkvalificere fagpersoner i viden om seksuelle overgreb og de problematikker, man efter overgreb kan stå med i form af skam, skyld, mareridt, koncentrationsvanskeligheder og kropslige, seksuelle og relationelle udfordringer. 

Indhold
De fleste mennesker oplever, at et eller flere seksuelle overgreb kan have stor betydning for den måde, de er i livet på. De reaktioner og senfølger, der kan opstå efter et seksuelt overgreb, er forskellige. Nogle oplever at blive grebet af skam, skyld, vrede, tristhed og tvivl. Forvirringen over, at den hændelse har ramt én, kan være stor. Nogle går gennem livet uden at dele hemmeligheden med andre og kan være bekymrede for, hvad der vil ske, hvis de fortæller om det seksuelle overgreb. Andre ønsker at glemme oplevelsen, men erfarer, at de på forskellige tidspunkter i livet alligevel konfronteres med den, enten i drømme, sammen med en kæreste, i forholdet til sig selv eller andre mennesker. Fortællinger om og oplevelser af at blive krænket er forskellige og komplekse, hvorfor det er individuelt, hvor meget og hvordan det fylder i et menneskes liv.

På kurset kommer vi omkring myter, fakta og statistik på området. Der opnås kendskab til definitionen af, hvornår der er tale om et seksuelt overgreb. Og vi klarlægger, hvorfor seksuelle overgreb på flere måder adskiller sig fra fysiske eller psykiske overgreb. Vi afdækker dynamikkerne i overgreb og hvorfor den skyld og skam, man efterfølgende kan stå med, fylder så meget, at man aldrig tør fortælle det til andre. Og hvorfor overgreb kan opleves forskelligt, alt efter om man er en dreng eller en pige. Denne forståelse bidrager til en psykologisk viden om, hvilke veje vi kan gå i samtaler med unge eller voksne, der har været udsat for overgreb. Hvordan kan vi som professionelle arbejde med unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb – når de kan være ved at drukne af skyld og skam?

Form
Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og øvelser. Der inddrages cases, breve, filmklip og fortællinger fra mennesker, der har været udsat for overgreb.

 

Jeg blev en gang spurgt, om der var nogle der havde rørt ved min krop på en ubehagelig og pinefuld måde…jeg sagde bare nej. Jeg sagde ikke noget, men følte mig bare så pinlig, for det (overgrebene) var jo rigtig ubehageligt, men der var også noget ved det som var rart…det var som om min krop forrådte mig.

Jeppe 17 år

Kurset vil blandt andet komme omkring

 • Cases om unge og voksnes fortællinger fra terapirummet.
 • Myter, fakta og statistik på området.
 • Hvad kendertegner ligeværdige seksuelle relationer og hvornår bliver en relation bekymrende?
 • Hvad er forskellen på psykiske/fysiske og seksuelle overgreb.
 • Tegn og symptomer på at have været udsat for overgreb.
 • Forskelle på drenge og piger som ofre for overgreb.
 • Personligt oplæg fra Rasmus Hinrichs om at have været udsat for seksuelle overgreb.
 • Hvad er grooming?
 • Overgreb som et traume? – og når samtalen med en professionel fører til dobbelttraumatisering.
 • Samtalemetoder og redskaber i arbejdet med seksuelle overgreb.
 • Hvordan kan vi via samtalen hjælpe folk med at gå fra oplevelsen af at være et passivt offer til at være et handlende subjekt.

Pris

3.600 kr ex moms
Studerende 20% rabat

Sted

Psykologerne ved Sankt Hans Torv
Sankt Hans Gade 19, 2200 KBH N

Hør hvad tidligere kursister fortæller

{

“Anne underviser på en levende og inspirerende måde i metoder og samtaleteknikker, som jeg uden tvivl vil bruge i mit arbejde fremover”

Bodil Staal, Pædagog

{

“Tak. Du giver mig 3 dage med spænding, udmatning, gribende undervisning. Uanset træthed får jeg energi og motivation tilbage. Jeg bliver ikke mæt. Jeg kommer tilbage”

Michael Skipper, Virksomhedskonsulent

{

“Hun har sit eget Anne-sprog, sine egne begreber, og en skøn blanding af noget, der er virkelig struktureret og samtidig improviseret. Metodisk er det narrative univers bare et enkelt af Annes mange veje at gå, og man er aldrig i tvivl om, at hun sætter rammen, og at man er i de bedst tænkelige hænder. Det er helt i særklasse.”

Rikke Veth, Terapeut og Familiebehandler

{

“Anne kan formidle så alle kan forstå. Jeg har fået så mange gode redskaber med mig”

Kristiana Islandi, Jordemoder

“Anne underviser på en levende og inspirerende måde i metoder og samtaleteknikker, som jeg uden tvivl vil bruge i mit arbejde fremover”

Dorte Bodin Staal – Pædagog

“Tak. Du giver mig 3 dage med spænding, udmatning, gribende undervisning. Uanset træthed får jeg energi og motivation tilbage. Jeg bliver ikke mæt. Jeg kommer tilbage”

Michael Skipper – Virksomhedskonsulent

“Anne kan formidle så alle kan forstå. Jeg har fået så mange gode redskaber med mig”

Kristiana Islandi – Jordemoder

“God indføring i teori og metoder. Og god sammenhæng imellem teori og praksis. Anne har meget på hjertet og hun er super god til at formidle det, samtidig med at Anne har en super god tilstedeværelse”

Katrine Damm – Skolelærer

“Efter at have været på kursus med Anne Kaplan har jeg fået en større viden omkring seksuelle overgreb, samt hvordan man kan tale med børn, unge og familier om det skete. Anne er god til at koble teori og praksis”

Sandra Khallad – Socialrådgiver

“Anne underviser på en levende og inspirerende måde i metoder og samtaleteknikker, som jeg uden tvivl vil bruge i mit arbejde fremover”

Dorte Bodin Staal – Pædagog

“Hun har sit eget Anne-sprog, sine egne begreber, og en skøn blanding af noget, der er virkelig struktureret og samtidig improviseret. Metodisk er det narrative univers bare et enkelt af Annes mange veje at gå, og man er aldrig i tvivl om, at hun sætter rammen, og at man er i de bedst tænkelige hænder. Det er helt i særklasse.”

Rikke Veth, Terapeut og Familiebehandler