Terapi med unge ud fra et narrativt perspektiv

”Jeg har jo hørt en masse om det at være teenager… at man har en masser humørsvingninger og skal være skidesur, og samtidig have de fedeste oplevelser med venner og piger. Jeg synes for det meste, at jeg ligger dybt nede i et sort hul og roder rundt….helt alene…er hverken sur eller har det sjovt… jeg er bare træt og helt tom… det er som om jeg kan ikke finde lyset…. Men måske er det bare sådan, man skal have det, når man er teenager”?
Magnus 17 år

Målgruppe:

Psykologistuderende, psykologer,  psykoterapeuter, familiebehandlere og andre behandlere, der arbejder med store børn og unge.

Formål:

Kurset henvender sig til jer, der ønsker at opkvalificere jeres viden om at arbejde med målgruppen unge ml 13-21 år. Kurset er inddelt i en teoretisk forståelse af arbejdet med unge, samt en praksisdel hvor vi øver samtaleteknikker, interventionsmetoder og undersøger effekten af forskellige typer af spørgsmål.

Formålet er at føle sig bedre rustet til at lave rådgivning eller terapi med unge, og kan give inspiration til nye veje at gå i samtaler med unge.

Indhold:

Første del af kurset byder på en afklaring af, hvorfor terapi med unge mennesker ml. 13-21 år på en række områder kan adskille sig fra terapeutiske samtaler med børn eller voksne.

Vi kigger på de særlige opmærksomheder og udviklingsdilemmaer, der knytter sig til samtaler med unge, og hvad det kalder på hos os som terapeuter. Hvad er det, der gør, at vi kan opleve at samtalen med et ungt menneske bliver svær – er det indholdet, rammen, dialogen? Eller er det, at vi som professionelle kan opleve at blive grebet af bekymring, afmagt eller frustration?

I arbejdet med at forstå de unge, er det relevant, at vi har en viden om, hvad de unge er oppe imod. Derfor kigger vi på de ungdomsdiskurser, der hersker i samfundet om, hvordan man ”gør ung” på den rigtige måde – og effekten af disse.  Ligeledes reflekterer vi over fordelen og ulempen ved at leve i et diagnosticerende samfund.  Vi kommer omkring hvilke typiske problemstillinger unge mennesker kæmper med i deres liv fra perfektionisme, tristhed og tunghed, til selvmordsadfærd og seksuelle overgreb.

Anden del af kurset er mere praksisnært, idet vi vil gennemgå forskellige spørgsmålstyper, der kan give inspiration til at gå nye veje i samtaler med et ungt menneske.

Der vil være inspiration til, hvorledes første samtale kan se ud og hvilke veje vi kan gå, når klientens svar på alle dine spørgsmål er: ”det ved jeg ikke”. Vi kigger på konkrete spørgsmål og metoder til at kunne opnå en større forståelse af, hvordan den unge egentlig går og har det oog hvordan vi bedst hjælper.

Nogle unge kan opleve, at det er forbundet med skyld og skam at opleve mistrivsel og hænge ud med en problemmættet identitetsfortælling.  Andre kan opleve skam ved ikke at have udviklet et sprog til at tale om ”hvordan man har det”, hvorfor terapeutiske samtaler kan have den konsekvens, at den unge under en terapi igen føler sig dum og mislykket.

Med fodfæste i de narrative idéer og samtalemetoder undersøger vi hvorvidt skyld og skam kan reduceres i det terapeutiske rum. Endvidere hvorledes vi professionelle kan stille nogle spørgsmål, der bevirker at den unge bevæger sig fra en ”jeg ved det ikke”-position til at kunne og ville fortælle samt tage ejerskab i terapien. Vi undersøger, hvordan vi skaber vi en terapeutisk alliance, der gør, at den unge og terapeut i fællesskab kan afdække og forstå de problemer, der opererer i livet og finde veje til, at den unge kommer tættere på at leve det ønskede liv.

Der vil blive anvendt cases, breve fra unge og vist dvd-klip, som vi i fællesskab reflekterer over. I vil komme til at øve spørgsmålstyperne og den narrative metode i grupper.

Således vil dagene byde på følgende:

Terapeutiske samtaler med unge:

  • Hvad kendetegner samtaler med unge
  • Unges udviklingsdilemmaer og problematikker
  • Ungdomsdiskurser
  • Hvornår bliver en samtale med en ung svær?
  • Hvad gør samtalen ved os professionelle?
  • Hvornår har den unge brug for terapi, hvornår noget rådgivning, hvornår bare en voksen at tale med?
  • Inspiration til konkrete spørgsmålstyper og metoder
  • Anvendelse og effekten af den narrative samtalemetode?
  • Cases, videoklip, breve, øvelser

OBS: kurset vil IKKE indeholde en teoretisk indføring i poststrukturalisme, de narrative idéer og den narrative metode. Der vil på kurset udelukkende være opmærksomhed på, hvordan man i praksis anvender forskellige spørgsmålstyper og metoder, herunder blandt andet eksternaliserende sprogbrug og effekten af dette.

Varighed:

1 dag 9-16.00

eller

2 dage 9-16

Pris:

Afhængig af sted og antal deltagere. Kontakt mig for at høre nærmere på min mail

Underviser hos bl.a. PsykiatriFondens UngdomsProjekt, Psykologforbundet samt på Politiskolen