Seksuelle overgreb

– psykologisk forståelse af effekten af seksuelle overgreb og hvorledes denne viden er brugbar i forhold til at afholde samtaler med unge og voksne, der er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

OBS:  Dette kursus vil ikke indbefatte, hvorledes man arbejder med børn  mellem 0-12 år.

 

”Jeg begyndte at sidde under bordet i skolen. Jeg spiste ingenting og var for det meste stille eller fik et ”psykoflip”. Jeg skulle tale med alle mulige pædagoger og lærere. Men der var aldrig nogen, der spurgte mig om de seksuelle ting… så vidste jeg, at det, der var sket i min familie, var så unormalt, at jeg aldrig ville kunne sige det til nogen.”
Naja 15 år

”Jeg blev engang spurgt, om der var nogle, der havde rørt ved min krop på en ubehagelig og pinefuld måde…jeg sagde bare nej. Jeg sagde ikke noget, men følte mig bare så pinlig, for det (overgrebene) var jo rigtig ubehageligt, men der var også noget ved det, som var rart…det var, som om min krop forrådte mig.”
Jeppe 17 år

Målgruppe:

Psykologer, psykologistuderende, socialrådgivere og pædagoger, der ønsker viden om seksuelle overgreb og er i en position, hvor de har/kommer til at have samtaler med unge/voksne hvor der er mistanke eller viden om, at de har været udsat for seksuelle overgreb.

Formål:

De fleste professionelle jeg møder, ved godt at seksuelle overgreb kan skade et menneske – en stor del af disse, ved dog ikke præcis hvorfor. Formålet med dette kursus er at blive opkvalificeret i viden omkring seksuelle overgreb, og få kendskab til hvorfor seksuelle overgreb adskiller sig fra psykiske eller voldelige overgreb. At opnå en viden om de problematikker, man efter overgreb kan stå med i form af skam, skyld, mareridt, koncentrationsvanskeligheder, seksuelle- og relationelle udfordringer. At blive inspireret til veje at gå i samtalen om seksuelle overgreb.

Indhold:

De fleste mennesker oplever, at et eller flere seksuelle overgreb kan have stor betydning for den måde, de er i livet på. De reaktioner og senfølger, der kan opstå efter et seksuelt overgreb er forskellige.

Nogle oplever at blive grebet af skam, skyld, vrede, tristhed, tvivl – og forvirringen over, at den hændelse har ramt én, kan være stor. Nogle går gennem livet uden at dele den hemmelighed med andre og kan være bekymrede for, hvad der kan ske med én selv, med familien eller hvad andre vil tænke om én, hvis de fortæller om  overgrebet.

En del ønsker at glemme oplevelsen, men erfarer at de på forskellige tidspunkter i livet alligevel konfronteres med den, enten i drømme, sammen med en kæreste, i forholdet til sig selv eller andre mennesker. Fortællinger om og oplevelser af at blive krænket er forskellige, hvorfor det er individuelt hvor meget og hvordan det fylder i et menneskes liv.

Seksuelle overgreb er, på trods af at emnet gennem de sidste 10 år er blevet mere belyst, stadig et tabu. Erfaringer viser, at fagfolk stadig kan blive bedre til at spotte tegn på overgreb, turde handle på det og tale om det.

Vi kommer omkring myter, fakta og statistik på området. Der opnås kendskab til definitionen på, hvornår der er tale om et seksuelt overgreb og klarlægger hvorfor seksuelle overgreb på flere måder adskiller sig fra fysiske eller psykiske overgreb.  Vi afdækker dynamikkerne i overgreb og hvorfor den skyld og skam, man efterfølgende kan stå med, fylder så meget, at man aldrig tør fortælle det  til andre. Og hvorfor overgreb kan opleves forskelligt, alt efter om man er en dreng eller en pige.

Denne forståelse bidrager til en psykologisk viden om hvilke veje, vi kan gå i samtaler med unge eller voksne, der har været udsat for overgreb. Hvordan kan vi som professionelle arbejde med unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb – når de kan være ved at drukne i skyld og skam?

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og øvelser. Der inddrages cases, breve, filmklip og fortællinger fra folk der har været udsat for overgreb

Kurset vil blandt andet komme omkring:

  • Cases om unge og voksnes fortællinger fra terapirummet
  • Myter, fakta og statistik på området.
  • Hvad kendertegner ligeværdige seksuelle relationer og hvornår bliver en relation bekymrende?
  • Tegn og symptomer på at have været udsat for overgreb
  • Forskelle på drenge og piger som ofre for overgreb
  • Hvad er grooming?
  • Samtalemetoder og redskaber i arbejdet med seksuelle overgreb
  • Overgreb som et traume? – og når samtalen med en en professionel fører til dobbelttraumatisering
  • Hvilken effekt har det, når vi kalder seksuelle overgreb for ”seksuelle overgreb” og ikke bare overgreb?

Varighed:

1 kursusdag fra 9.00-16.00

eller

2 kursusdage 9.00 -16.00

Pris:

Afhængig af sted og antal deltagere. Kontakt mig for at høre nærmere.

Specialiseret i seksuelt bekymrende adfærd og seksuelle overgreb hos unge