Kursus for fagpersoner om seksuelle overgreb

Ved autoriseret klinisk psykolog Anne Kaplan

Lørdag den 24.oktober 10.00-17.00
Søndag den 25.oktober 10.00-16.30

Pris

3.600 kr. Studerende 20% rabat.

Kurset henvender sig til

Psykologer, psykologistuderende, socialrådgivere, familiebehandlere, terapeuter og pædagoger, der ønsker viden om seksuelle overgreb, og hvorledes man i praksis kan arbejde med denne problematik.

Er du interesseret i at vide, om kurset er relevant for dig i dit arbejde, så skriv til mig via formularen nedenfor.

Interessetilkendegivelse

Bemærk – dette er en interessetilkendegivelse. Den endelige tilmelding forgår efterfølgende på mail, hvis der stadig er plads på kurset.

Om kurset

Dette 2 dags kursus har fokus på den psykologiske forståelse af seksuelle overgreb.  Du får en bedre forståelse af de problematikker, der kan opstå hos unge der har været udsat for seksuelle overgreb. Og du lærer hvordan du bruger denne viden i samtaler med unge og voksne, der er blevet udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

”Jeg begyndte at sidde under bordet i skolen. Jeg spiste ingenting og var for det meste stille eller fik et ”psykoflip”. Jeg skulle tale med alle mulige pædagoger og lærere. Men der var aldrig nogen der spurgte mig om de seksuelle ting… så vidste jeg, at det der var sket i min familie, var så unormalt, at jeg aldrig ville kunne sige det til nogen” Naja 15 år

”Jeg blev en gang spurgt, om der var nogle der havde rørt ved min krop på en ubehagelig og pinefuld måde…jeg sagde bare nej. Jeg sagde ikke noget, men følte mig bare så pinlig, for det (overgrebene) var jo rigtig ubehageligt, men der var også noget ved det som var rart…det var som om min krop forrådte mig” Jeppe 17 år

Målgruppe

Psykologer, psykologistuderende, socialrådgivere, familiebehandlere, terapeuter og pædagoger, der ønsker viden om seksuelle overgreb, og hvorledes man i praksis kan arbejde med denne problematik.

Formål

At blive opkvalificeret i viden om seksuelle overgreb og de problematikker, man efter overgreb kan stå med i form af skam, skyld, mareridt, koncentrationsvanskeligheder, seksuelle og relationelle udfordringer. At opnå redskaber til at arbejde med problematikken og få inspiration til veje at gå i den svære samtale om seksuelle overgreb.

Indhold

De fleste mennesker oplever, at et eller flere seksuelle overgreb kan have stor betydning for den måde, de er i livet på. De reaktioner og senfølger, der kan opstå efter et seksuelt overgreb, er forskellige. Nogle oplever at blive grebet af skam, skyld, vrede, tristhed, tvivl. Og forvirringen over, at den hændelse har ramt én, kan være stor. Nogle går gennem livet uden at dele hemmeligheden med andre og kan være bekymrede for, hvad der vil ske, hvis de fortæller om det seksuelle overgreb. Andre ønsker at glemme oplevelsen, men erfarer at de på forskellige tidspunkter i livet alligevel konfronteres med den, enten i drømme, sammen med en kæreste, i forholdet til sig selv eller andre mennesker. Fortællinger om og oplevelser af at blive krænket er forskellige og komplekse, hvorfor det er individuelt, hvor meget og hvordan det fylder i et menneskes liv.

Seksuelle overgreb er, på trods af at emnet gennem de sidste 10 år er blevet mere belyst stadig et tabu. Erfaringer viser, at fagfolk stadig kan blive bedre til at spotte tegn på overgreb, turde handle på det og tale om det.

På kurset kommer vi omkring myter, fakta og statistik på området. Der opnås kendskab til definitionen af, hvornår der er tale om et seksuelt overgreb. Og vi klarlægger, hvorfor seksuelle overgreb på flere måder adskiller sig fra fysiske eller psykiske overgreb. Vi afdækker dynamikkerne i overgreb og hvorfor den skyld og skam, man efterfølgende kan stå med, fylder så meget, at man aldrig tør fortælle det til andre. Og hvorfor overgreb kan opleves forskelligt, alt efter om man er en dreng eller en pige. Denne forståelse bidrager til en psykologisk viden om, hvilke veje vi kan gå i samtaler med unge eller voksne, der har været udsat for overgreb. Hvordan kan vi som professionelle arbejde med unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb – når de kan være ved at drukne af skyld og skam?

Form

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og øvelser. Der inddrages cases, breve, filmklip og fortællinger fra folk, der har været udsat for overgreb

Kurset vil blandt andet komme omkring

  • Cases om unge og voksnes fortællinger fra terapirummet
  • Myter, fakta og statistik på området.
  • Hvad kendertegner ligeværdige seksuelle relationer og hvornår bliver en relation bekymrende?
  • Tegn og symptomer på at have været udsat for overgreb
  • Forskelle på drenge og piger som ofre for overgreb
  • Personligt oplæg fra Rasmus Hinrichs om at have været udsat for seksuelle overgreb
  • Hvad er grooming?
  • Overgreb som et traume? – og når samtalen med en en professionel fører til dobbelttraumatisering.
  • Samtalemetoder og redskaber i arbejdet med seksuelle overgreb
  • Hvordan vi via samtalen kan hjælpe folk med at gå fra oplevelsen af at være et passivt offer til at være et handlende subjekt.

Dato:

Lørdag den 24.oktober 10.00-17.00

Søndag den 25.oktober 10.00-16.30

Derudover mødes vi d. 24. november kl. 17.00 – 22.00 til en opfølgning på hvordan det er gået med at anvende redskaberne i praksis. 

Efter kurset vil der desuden være mulighed for at tilmelde sig del 2, som afvikles i januar 2021.

Pris:

3.600 kr

Studerende 20% rabat.

Sted:

Psykologerne ved Sankt Hans Torv

Sankt Hans Gade 19, 2200 KBH N

Tilmelding: anne@kaplan-praksis.dk

Tilmeldingen er bindende.