Seksuel bekymrende eller krænkende adfærd

– psykologisk forståelse af de dynamikker, der ligger til grund for at store børn og unge udvikler seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd rettet mod mindre børn.

”Det er først de sidste par år, hvor det er  gået op  for mig, at der nok var noget, jeg lavede med de andre børn, der ikke var ok…kan slet ikke holde mig selv ud….får helt kvalme…hvad fanden havde jeg gang i?”
Jacob, 21 år – har boet det meste af sit liv på diverse opholdssteder

”Marie,
Jeg ved, at du aldrig vil kunne tilgive mig. Jeg forstår heller, hvordan nogen kan gøre noget så sygt ved deres lillesøster. Det er, som om jeg har lyst til at give den, der har gjort det, en på kajen, men det var jo mig, og det er det, jeg ikke kan forstå.
Når jeg tænker på, hvad du har følt, forstår jeg, at jeg har gjort dig fortræd, måske for hele livet, og det er ubehageligt.
Hilsen Martin”
(Nyman, Risberg, Svensson 2013, p124)

 

Målgruppe:

Psykologer, psykologistuderende, socialrådgivere, pædagoger, behandlere og andre faggrupper, der ønsker viden om området, eller som arbejder med store børn og unge, der udviser seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Formål:

1/3 del af alle seksuelle overgreb i Danmark begås af store børn og unge under 18 år, hvorfor kursets formål er at give en introduktion til de dynamikker, der kan en føre til at store børn og unge kan ende i en situation, hvor de krænker et barn seksuelt. Formålet med kurset er at spotte tegn på overgrebsadfærd, forebygge seksuelle overgrebsadfærd og give inspiration til hvorledes man kan tale om det.

Indhold:

Hvordan kan vi som professionelle forstå og arbejde med store børn og unge, der udviser seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd – når de er ved at drukne i skyld og skam?

Kurset omhandler sager, hvor unge drenge eller piger har lavet et overgreb på et barn og de dynamikker, der førte til et overgreb af seksuel karakter.  Vi kigger på de myter, der eksisterer på området og endvidere de fakta og risikofaktorer, der kan føre til udvikling af seksuelle overgrebsfantasier og endvidere til at overgrebet finder sted. Vi kigger på de psykologiske følger, der kan opstå hos unge, der har lavet overgreb på børn.

Der vil være en introduktion til de indre og ydre barrierer, der skal overvindes for at et overgreb finder sted og de forklaringsmodeller, der knytter sig hertil. Vi gennemgår cycle of abuse og kigger på hvad Hans&Grete syndromet indeholder. Vi udfolder groomingbegrebet og kigger på hvilken effekt det kan have. Vi udfolder metoder til, hvorledes man i samarbejde med et ungt menneske kan afdække og arbejde med den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Der vil være en vekselvirkning mellem oplæg og dialog. Der inddrages cases fra mit arbejde.

Kurset vil blandt andet komme omkring:

  • Myter, fakta og statistik på området.
  • Hvad kendetegner ligeværdige seksuelle relationer og hvornår bliver en relation bekymrende?
  • Risikofaktorer der knytter sig til udviklingen af seksuel bekymrende/krænkende adfærd.
  • Profil på unge med seksuel overgrebsadfærd
  • Hvad er grooming?
  • Intro til cycle of abuse
  • Hvordan kan et non-seksuelt behov få et seksualiseret udtryk?
  • Inspiration til samtalemetoder og redskaber i arbejdet med seksuelle overgreb
  • Overgrebsadfæren som et traume og når samtalen med en professionel fører til dobbelttraumatisering

Varighed:

1 dag fra 9.00-16.00

eller

2 dage fra 9.00-16.00

Pris:

Afhængig af sted og antal deltagere. Kontakt mig for at høre nærmere.

Specialiseret i seksuelt bekymrende adfærd og seksuelle overgreb hos unge