Den svære samtale med unge

Målgruppe:

Studievejledere, lærere, mentorer, elevcoaches, uu-vejledere og  andre fagfolk der arbejde med unge på gymnasie/HF, produktionsskoler, erhvervskoler mv.

Formål:

 • At blive opkvalificeret i at have samtaler med unge.
 • At kende de udviklingsdilemmaer der gør,  at samtaler med unge adskiller sig fra samtaler med børn og voksne.
 • At få metoder og samtaleredskaber der kan gavne i samtalen.
 • Få inspiration til spørgsmål og veje at gå i dialogen med unge.

Beskrivelse:

Undervisningen er delt i en teoretisk forståelse af svære samtaler med unge, samt en praksisdel der giver inspiration til nye spørgsmål og veje at gå.

Første del af foredraget byder på en fælles afklaring af, hvorfor vi hver især kan opleve at en samtale bliver svær – er det indholdet, dialogen, vores egen reaktion, den unges reaktion andet? Vi kigger på de særlige opmærksomheder og udviklingsdilemmaer der knytter sig til samtaler med unge. Endvidere kigger vi på hvilket formål forskellige samtaler har og hvorfor vi som professionelle indimellem oplever at blive grebet at afmagt eller frustration.

Anden del af undervisningen er mere praksisnært, idet vi vil gennemgå forskellige spørgsmålstyper der kan give inspiration til at gå nye veje i samtaler med en ung. Hvad gør vi når den unge tydligevis har det svært, men svare ”det ved jeg ikke”, på alt du spørger om? Hvilke spørgsmål og redskaber kan vi inddrage for at opnå en større forståelse af hvordan den unge egentlig går og har det – og hvordan vi bedst hjælper.

Vi vil tage udgangspunkt i følgende:

 • Hvornår og hvorfor kan en samtale blive svær?
 • Hvorledes er samtaler med unge anderledes end med børn og voksne?
 • Udviklingsdilemmaer hos unge og vores position.
 • Afklaring af formålet med samtalen?
 • Hvilken effekt kan samtalen have ved os professionelle?

Værktøjer og metoder:

 • Inspiration til spørgsmålstyper
  • Hvad gør vi når en ung svarer ”det ved jeg ikke…”
 • Redskaber i samtalen

Varighed:

3 timer

Pris: afhængig af sted og antal deltagere. Kontakt mig på min mail for at høre nærmere.

Underviser hos bl.a. PsykiatriFondens UngdomsProjekt, Psykologforbundet samt på Politiskolen