Terapi med unge og voksne

Igennem livet kan der i perioder være behov for at vende sin situation med andre og få hjælp til at komme videre. Derfor tilbyder vi også terapi til unge og voksne, der befinder sig i en svær periode i livet.

For nogle er det første gang, de taler med en psykolog, mens andre har talt med flere behandlere eller tidligere været i psykiatrien og måske fået en diagnose. Nogle henvender sig selv, andre henvises fra opholdssteder eller kommunen.

Hvordan foregår terapien?

I den første session starter vi op med, at jeg hører lidt mere om dig og dine fortællinger om, hvem du er,  hvad du godt kan lide og går op i. Vi taler om, hvad du håber på at få ud af et forløb med mig, og hvad du håber for fremtiden. Dernæst udfolder vi de problemstillinger, der fylder, således at vi i fællesskab får en fornemmelse af, om der er et eller flere problemer, der spænder ben for at du kan leve det liv, du ønsker.

Jeg giver dig løbende en feedback og på baggrund af de første samtaler, aftaler vi hvordan et forløb kan se ud.

Jeg bruger en flip-over, så vi i fællesskab kan undersøge hvorledes problemerne oprerer i dit liv, hvad de er kommet som respons på – eller protest imod. Terapien medvirker til at opnå større indsigt i dig selv og større udsigt til det liv, der omgiver dig og de relationer, du indgår i.

Hvad handler terapien om?

De unge og voksne, der kommer hos mig, oplever eller kæmper med forskellige problematikker. Det kan f.eks være:

  • Usikkerhed, tvivl og selvkritiske tanker
  • Tristhed, tomhed, tunghed, depression og fornemmelsen af at befinde sig i et sort hul
  • Udfordringer med mad, kropsideal, angstfornemmelser, selvskade og selvmordstanker
  • Sorg og tabsoplevelse i forbindelse med brud med betydningsfulde mennesker, skilsmisse eller død
  • Belastende hændelser og ”ekkoer” fra fortiden
  • Familiære udfordringer
  • Anbringelse væk fra forældre
  • Seksuelle overgreb. Læs mere her
  • Unge med seksuelt bekymrende/krænkende adfærd. Læs mere her

Første samtale er 90 minutter. Sessionerne derefter er 60 minutter.

15 års erfaring med individuel terapi, gruppeterapi for unge samt samtaler med pårørende og familier.