Terapi med udsatte for seksuelle overgreb

Mine terapi-forløb henvender sig både til dig, der aldrig før har fortalt nogen om overgrebet, og til dig, der allerede har fortalt om det og måske været i berøring med sagsbehandler, politi og tidligere behandlere.

Hvordan foregår terapien?

Fokus i terapien er i første omgang at skabe et rart og trygt rum, hvor vi stille og roligt lærer hinanden at kende. Vi undersøger nogle af de andre fortællinger, der er om dig, udover at du har været udsat for overgreb. Vi taler om, hvad det vil sige at bearbejde den belastende hændelse, det kan være at have været udsat for et overgreb af en fra familien, i vennekredsen, fra dit fritidsliv, en helt fremmed person mv.
Vi taler også om, at vi ikke kan ændre det, der er sket, men forhåbentlig med tiden kan ændre betydningen af det, der er sket, så det ikke ”støjer” så meget.

Hvorfor terapi?

Det kan være meget forskelligt, hvordan et seksuelt overgreb påvirker en. Nogen oplever, at overgrebet/overgrebene ikke fylder så meget, men har brug for hjælp til at placere og forstå det. Andre er bekymrede over, at det seksuelle overgreb faktisk ikke fylder så meget i deres liv og er derfor bange for, om der er noget galt med dem. Mens endnu andre kan opleve, at overgrebet/overgrebene forgifter hele deres liv med ubehagelige ekkoer og at de slet ikke kan slippe af med de spor, det har efterladt.

Det er meget individuelt, hvor meget seksuelle overgreb påvirker ens liv, og om – og hvordan -overgrebene spænder ben for, at man kan leve det liv, man ønsker. I terapien taler vi om de ting, som overgrebet måske har berøvet én at kunne gøre, og den vrede og sorg der kan være forbundet med det. Men vi har også et blik på, hvad der rent faktisk er muligt at gøre på trods, og på de færdigheder, de har udviklet.

En del oplever, at det er ubehageligt, at de ikke kan koncenterere sig om skole/arbejde, gå på gaden, deltage i sociale arrangementer, have det seksuelle liv, de ønsker, eller indgå i venskabs- og kærestelignende relationer. Det taler vi naturligt nok også om i terapien.

Formålet med terapien

Flere af de store børn, unge og voksne jeg møder kan opleve en forvirring over, hvad det er, der er sket og de kan have svært ved at finde ud af, hvilken mening, de skal tillægge det.

Udsagn jeg i terapien ofte har hørt er:

 • Jeg har svært ved at finde ud af, om det er sket i virkeligheden?
 • Det var først, da jeg blev teenager, det gik op for mig, hvad det var, der var sket.
 • Jeg troede, det var sådan i alle familier.
 • Jeg har dårlig samvittighed over, at jeg ikke sagde mere nej.
 • Hvordan kan det være, jeg indimellem selv opsøgte det, når jeg egentlig ikke brød mig om det.
 • Jeg kæmpede slet ikke nok i mod.
 • Hvorfor er det sket for mig?
 • Jeg føler slet ikke, jeg kan sige det til nogen, for hvad vil folk tænke om mig?
 • Jeg er bange for at sige det til nogen, tænk, hvis de ikke tror på mig.
 • Jeg kan jo ikke fortælle til nogen, at jeg savner x, alle tror bare, at jeg er lettet over aldrig at skulle se den person mere…men mit ønske var jo bare, at overgrebene skulle stoppe/at jeg ikke længere skulle gå med den hemmelighed
 • Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke om, at mine forældre ikke lagde mærke til, at der var noget galt med mig. Det er som om, at jeg er endnu mere vred på dem, end på x der krænkede mig.

Formålet med terapien er, at vi i fællesskab finder ud af om og hvordan det har påvirket dit liv. Vi skaber mening i det, der kan opleves meningsløst og forvirrende, så det ikke længere ligger og ”støjer” på uhensigtsmæssige tidspunkter. Vi søger at skaber handleevne dér, hvor du oplever at være fanget eller føler, at du ikke gjorde nok for at forhindre overgrebene. Endvidere har vi fokus på, hvilke veje du kan gå for at fortynde effekten af overgreb, så det ikke får lov til at fylde på uhensigtsmæssige tidspunkter.

Sammen skaber vi også et rum, hvor vi kan se på den effekt, det vil have ikke mere at gå med hemmeligheden alene, og sammen ser vi på den sorg, der kan være forbundet med de situationer, hvor afsløringen af overgreb har skab kaos og stor splittelse i en familie.

Parforholdet efter overgreb

Nogle af de voksne, jeg taler med, kan opleve at overgreb tidligere i deres liv skaber nogle voldsomme udfordringer i deres nuværende parforhold. Både i forhold til den kærlighed og hengivenhed, de selv ønsker at give og at tage imod. Men også i den seksuelle relation, de ønsker at indgå i med sig selv eller andre. Det kan for nogen bevirke, at det seksuelle bliver så udfordrende og besværligt, at det i perioder helt må ophøre.

Derfor vil vi også have fokus på, hvilken effekt overgreb kan have på et parforhold, samt tale om redskaber til, hvordan man stille og roligt kan begynde at indgå i kærlige og seksuelle relationer  uden af ekkoerne fra fortiden forstyrrer.

”Hvorfor gjorde han/hun det?” er et spørgsmål en del klienter kan være optaget af. Disse klienter har udtalt at det har været gavnligt at jeg indimellem har kunne give dem lidt indsigt i de dynamikker, der kan føre til, at overgreb af seksuel karakter finde sted.

Specialiseret i seksuelt bekymrende adfærd og seksuelle overgreb hos unge