Terapi med store børn og unge med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd

Der er aldrig to forløb, der er ens – heller ikke når det gælder seksuelle krænkelser eller andre former for seksuelt bekymrende adfærd.

De børn og unge, som kommer til mig, har også tit et meget forskellige forudgående forløb. Nogen har aldrig tidligere talt om den seksuelt grænseoverskridende adfærd, mens andre gennem lang tid har talt med eller været i kontakt med sagsbehandler, kontaktpædagoger, politi og/eller tidligere behandlere.

Endvidere har nogle af disse unge en diagnose, f.eks. autisme, adhd eller adfærds- og indlæringsvanskeligheder, mens andre ikke har. En del bliver henvist fra et opholdssted eller via en kommune, men det gælder ikke alle.

Hvordan foregår terapien?

Fokus i terapien er i første omgang at skabe et rart og trygt rum, hvor vi stille og roligt lærer hinanden at kende, og det skal ikke kun handle om en uhensigtsmæssig og grænseoverskridende adfærd. Jeg vil gerne lære hele dig at kende. Derudover taler vi selvfølgelig også om, hvad det vil sige at arbejde med denne adfærd og hvorfor det er betydningsfuldt at udvikle en god og sund adfærd til andre mennesker.

I terapien undersøger vi sammen de fortællinger og dynamikker, der fører til, at denne adfærd opstår. Vi arbejder med, hvad denne adfærd har gjort ved dig og hvordan du kan ændre den. Endvidere arbejder vi med, hvorfor denne adfærd skal ændres, og hvordan den påvirker andre mennesker.

Langt de fleste unge, jeg taler med, oplever en stor forvirring, skam og skyld over, at de har optrådt seksuelt grænseoverskridende, og mange bliver chokerede over den konsekvens, det har haft, da overgrebene blev opdaget.

Formålet med terapien

Formålet med terapien er at udvikle en sund og god seksualitet, samt forebygge at den seksuelt bekymrende adfærd gentages. Samtalerne bidrager til et større kendskab og en indsigt i sig selv, men også i empati og forståelse for andre mennesker.

Der bliver i forløbet bl.a arbejdet med følgende områder:

  • Selvværd og selvtillid
  • Opøvning af sociale færdigheder
  • Empati og evnen til følelsesmæssigt at sætte sig i andre menneskers sted
  • Mentalisering og evnen til at danne indre mentale billeder
  • Copingstrategier til, hvorledes man kan reagere i forskellige følelsesmættede situationer
  • Hvordan man lærer at impulshæmme og tænke før man handler

Første samtale tager 90 minutter, derefter 60 minutter.

Specialiseret i seksuelt bekymrende adfærd og seksuelle overgreb hos unge