Parterapi

Hvem vælger at gå i parterapi?

Nogle af de par, jeg møder i parterapien, står med meget genkendelige og almindelige problematikker, mens andre par kommer i forlængelse af en krise, der er udløst af f.eks.utroskab.

Nogle par kommer til mig, fordi det er kommet frem, at den ene part har været udsat for overgreb tidligere i sit liv, eller selv har optrådt seksuelt grænseoverskridende eller krænkende som et stort barn/ung. Sidstnævnte problematikker kan være tabuserede og paret kan opleve stor skam, fortvivelse og forvirring over, hvordan de skal komme videre på bedst mulig måde.

Der kan med andre ord være utroligt stor forskel på de par, der opsøger mig, men fælles for dem alle er, at de føler, at de har brug for hjælp til den videre færd sammen i livet.

Hvordan foregår parterapien?

I parterapi er der fokus på parforholdet. Sammen udfolder vi, hvad jeres håb er med at starte i parterapi. Vi udfolder de problemer, der opererer i og omkring parforholdet, som som spænder ben for, at forholdet kan fungere som I havde håbet.

Nogle oplever stor tryghed og magelighed i forholdet, men passionen, lysten og nysgerrigheden til hinanden er væk.
Andre oplever stor passion og nysgerrighed på hinanden, men utryghed og mistillid er stor.
Mange mennesker har i deres parforhold brug for at få både behovet for tryghed og for passion opfyldt, og det kan være rigtig svært at imødekomme disse til tider modstridende behov. Nogle par oplever at have mistet sig selv i forsøget, andre at have mistet hinanden.

Særligt om parforhold og utroskab:
For nogle par har der været tale om, at en af parterne har været utro eller haft en affære, hvilket kan have sat et pludseligt og intenst fokus på parforholdet. Her kan det være relevant at skabe et rum, hvor vi undersøger de fortællinger, der ledte til affæren. Hvad gik der forud, og hvilke beslutninger blev taget undervejs.
Vi arbejder desuden med, hvordan det er for den sårede part. Hvilke følelser og fortællinger den sårede lægger i oplevelsen. Mange oplever f.eks utroskab som et tegn på, at den anden ikke elsker én mere – men det er ikke altid sådan, det hænger sammen.

Særligt om parforhold og seksuelle overgreb:
Hvis en kvinde eller en mand tidligere i sit liv har været udsat for seksuelt grænseoverskridende adfærd eller overgreb, kan det have indflydelse på parforholdet. Nogle par har behov for et terapeutisk rum, hvor de kan opnå en fælles forståelse for, hvorledes det påvirker deres parforhold, sexliv og for nogen forældreskab.
Den fælles forståelse og indsigt kan medvirke til, at parret får talt om nogle af de ting, der igennem lang tid har fyldt, uden at de har kunne tale om det eller vidst, hvordan de skulle håndtere det. Den fælles forståelse kan skabe nogle fælles rammer for, hvad der kan være hensigtsmæssigt at gøre i parforholdet for at begge parter fremadrettet  føler sig tilpas og trives bedst muligt.

I andre parforhold har den ene part i børne-eller ungdomsårene optrådt seksuelt bekymrende. Det kan være vældig udfordrende for en partner, hvis/når det kommer frem, at ens kæreste tidligere i sit liv har krænket et andet menneske seksuelt. I de tilfælde, hvor det har være hemmeligt, kan det skabe stor krise og ulykkelighed i parforholdet, når det kommer frem. Tvivlen om og hvordan man fortsat kan fortsætte i et parforhold kan være til stede hos begge parter.

Hyppige udsagn og spørgsmål i parterapien

  • Hvordan få vi gnisten tilbage?
  • Det er svært at forene rollen som kæreste og forældre
  • Hvorfor kan vi ikke få sexlivet til at køre?
  • Hvorfor var du utro?
  • Hvorfor var jeg utro?
  • Jeg elsker jo min kæreste, det har intet med det at gøre, at jeg var utro.
  • Hvordan jeg du sige, at du elsker mig, når du samtidig har være utro?
  • Hvordan får vi konsekvenserne af de tidligere overgreb væk fra vores parforhold og sexliv?
  • Hvordan kan jeg blive sammen med min kæreste nu, hvor jeg ved, at der har forgået noget seksuelt, jeg på ingen måde kan forstå eller bakker op om.
  • Jeg kan ikke tale med nogen om den hemmelighed, min kæreste har fortalt mig om sin fortid.

Hver session tager 90 minutter.
Indimellem kan det være gavnligt med individuelle sessioner mellem parterapien.

15 års erfaring med individuel terapi, gruppeterapi for unge samt samtaler med pårørende og familier.