OM ANNE KAPLAN

Jeg er autoriseret klinisk psykolog og har min egen praksis i det dejlige klinikfællesskab Psykologerne Ved Sankt Hans Torv.

Jeg har mange års klinisk erfaring med at arbejde med store børn, unge og familier, blandt andet gennem mit arbejde på JanusCentret og Psykiatrifondens UngdomsProjekt. Endvidere fra CeNSE – Center for Narrativ Samtale og Edukation- som jeg var medstifter og leder af igennem 5 år.

Endvidere sætter jeg stor pris på at afholde supervision til forskellige faggrupper, og jeg har altid holdt meget af at viderebringe viden i form af undervisning og kurser til faggrupper, der arbejder med store børn/unge og familier.

Jeg har 15 års erfaring med individuel terapi, gruppeterapi for unge samt samtaler med pårørende og familier. Både unge med og uden diagnoser. Igennem de sidste 5 år har jeg udvidet mit område til også at omhandle parterapi, bla. til de par hvor der har været tale om en seksuel overgrebsproblematik som fylder i forholdet. Læs om parterapi her

Mit fokus og mine specialer

Jeg er optaget af at skabe et rum, hvor vi i samarbejde kan undersøge de problematikker, der kan stå i vejen for at kunne leve det ønskede liv.

Under min studietid arbejede jeg igennem flere år på et behandlingshjem for store børn og unge. I denne periode blev jeg særligt optaget af store børn/unge og effekten af at bo væk fra familien. Jeg blev optaget af problematikker i forhold til nærhed, seksualitet, seksuelt bekymrende adfærd og seksuelle overgreb. Og jeg blev optaget af, at der var en tendens til at overføre de samme symptomer og reaktioner, piger kan udvise efter overgreb, til drenge.

Dette blev startskuddet til en lang og betydningsfuld rejse i feltet omkring seksuelle overgreb og de mange fortællinger, der er fra unge piger/drenge og voksne mænd/kvinder der har oplevet seksuelle overgreb, enten som offer eller udøver.

Siden 2003 har jeg således specialiseret mig i områder inden for seksuelle overgreb, både offer og udøver. Jeg har en bred psykologisk erfaring med at arbejde med unge og voksne mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb og har kendskab til de problematikker, man efterfølgende kan opleve. Endvidere stor viden om og praksiserfaring med at arbejde med unge piger og drenge, der udviser seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd og deres familier.

Det svære ungdomsliv

For 12 år siden var det betydningsfuldt for mig at videreudvikle min viden om terapi med unge, hvor seksuelle overgrebsproblematikker ikke nødvendigvis var til stede. Denne rejse har givet mig et indgående indblik i ungdomsuddannelser, ungdomslivet og de mangeartede problematikker unge kan udfordres af. Jeg er blevet særligt optaget af, hvad det gør ved unge mennesker at ”befinde sig i et dybt sort hul”, når alle taler om, at ungdommen er den fedeste tid i ens liv.

Jeg er optaget af de unges egne fortællinger om, hvordan de har det, da jeg kan opleve, at vi i vores ”ekspertsamfund” går glip af vigtig viden fra de unge selv om, hvad der er hjælpsomt og gavnligt. Således er jeg i mit arbejde optaget af at gøre folk til eksperter på dem selv.

Dette præger også min rolle som underviser, hvor det er betydningsfuldt for mig at inddrage klinters fortællinger. I min rolle som supervisor har jeg fokus på at skærpe den faglige identitet,  og i de tilfælde hvor det er relevant bidrager jeg også med min viden om komplekse problemstillinger. Supervision kan således få et præg af undervisning. Læs mere her.

Jeg er opdraget inden for en psykodymanisk referenceramme, men har igennem de sidste mange år været optaget af de narrative ideér og den narrative metode. Jeg har en to-årig specialistuddannelse i narrativ terapi (Narrativ Praksis) og har derudover haft forskellige kurser hos bl.a. Art Fisher, Maggie Carey, Allan Holmgren og Allan Wade.

Se mit CV her

15 års erfaring med individuel terapi, gruppeterapi for unge samt samtaler med pårørende og familier.