Curriculum Vitae – Anne Kaplan

Erhvervserfaring

2017: Psykologisk Praksis v/ Anne Kaplan
2012 –2017 : CeNSE ApS – Center for Narrativ samtale og Edukation

Medstifter og medejer af CeNSE.

 

2016-: Ekstern underviser på Politiskolen i ” Forståelse af seksuelle overgreb”

 

2014-2017: Medlem og suppleant af ”Rådet for ungdomsuddannelser” under Undervisningsministeriet

 

2007-2012:       PsykiatriFondens UngdomsProjekt – klinisk psykolog og underviser
2007-2012: Medlem af ”Netværket for ungdomsuddannelsespsykologer i Danmark”.

 

2005 – 2007: Janus-Centret (på daværende tidspunkt Projekt Janus) Klinisk psykolog

 

2005 – 2007 Medlem af ”Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn”.
2003-2007 Praktik og studentermedhjælper på JanusCentre (på daværende tidspunkt Projekt Janus)
2000-2004 Frivillig rådgiver på LivsLinien

 

Supervision

2016-: Narrativ individuel supervision hos Anne Saxtorph, Narrative Perspektiver

 

2007 -2015 : Narrativ gruppesupervision og individuel supervision hos Helene Grau – Narrativ Praksis

 

2010- 2012: Systemisk og narrativ gruppesupervision hos Anette Holmgren under DISPUK
2010- 2012: Systemisk og narrativ gruppesupervision hos Annette Mortensen
2006 –2007: Individuel ekstern supervision på et systemisk grundlag af Pernille Spitz fra Sct.Stefans rådgivningen.

 

2005 –2006: Gruppesupervision udfra et kognitiv grundlag med Sexologisk Klinik, Rigshospitalet.

 

2005 – 2007: Intern Individuel supervision på et psykodynamisk grundlag af Mimi Strange.

 

2005: Supervision af Jørgen Bech Jessen.

 

Uddannelse

2005 Cand.psych fra Københavns Universitet med specialet ”Psykologisk forståelse af unge der begår seksuelle overgreb”ved vejleder Mimi Strange

    • Personlighedspsykologisk søjleopgave ”Psykologisk forståelse af drenge der udsættes for seksuelle overgreb”.
    • Kognitions- og indlæringspsykologisk søjleopgave  ”Anvendelsen af  kognitiv terapi til børn, i særdeleshed traumatiserede børn, der har været udsat for seksuelle overgreb”.
    • Fordybelsesaktiviteter: 1) Psykologisk forståelse af børn der har været udsat for seksuelle overgreb og 2) kriminologi.

 

 

Efteruddannelse, konferencer og kurser

2017: Allan Wade: Traumebehandling

 

2016: Esther Perel Masterclass ”Parterapi”

 

2016: Mentaliseringsbaseret terapi Unge ved speciallæge i psykiatri Michael Maagensen

 

2011-2013: To-årig specialistuddannelse hos Narrativ Praksis ved Helene Grau og Maria Lykke, med udgangspunkt i narrativ teori og praksis
2009-2010: DISPUK – 3 ugers kursus med hhv. Maggie Carey, Art Fisher og Allan Holmgren omkring systemisk og narrativ teori og praksis

 

2009: Autorisation fra Dansk Psykolognævn

 

2007-2012: Deltaget på adskillige af PsykiatriFondens kurser, foredrag, arrangementer omkring psykologiske og psykiatriske problemstillinger
30.05.2007: Sct.stefan rådgivningscenter. Om G-Map. ”Juvenile sex offenders and treatment”
26/27.10.2006: Nordisk nettverkskonferanse og ESSAY-konferanse. Om ”Behandling af børn og unge der begår seksuelle overgreb”.
06.10.2006: Dansk psykoterapeutisk selskab: Peter Fonagy
10.05.2006 Babara Bonner: Assessment and treatment of juvenile sex offenders.
7/8/9.05 2006: Nordisk Förening mot Barnmisshandel och Omsorgssvikt IV konference i Malmø: Tidlig indsats ved mishandling og omsorgssvigt
28.03 2006: Red Barnet Konference: ”Fra kigger til krænker? – om bekæmpelse af børneporno”
16/17.01-2006: Konference afholdt af Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn.
24.11.2005 Børnesagens Fællesråds 3. nationale konference om ”Unge med fokus på de unge, vi har sværest ved at komme i kontakt med”
16.09.2005 Kursus om ADHD ”Temadag om ADHD”, arr. Børneneuropsykologisk selskab
18.08.2005: Psykolog Tove Svendsen ” Psykisk funktionsnedsættelse og seksuelle overgreb – tilgange til psykologisk behandling.
Efteråret 2005 Kursus i Eksternalisering afholdt af cand.pæd.psych Karen Nielsen. Arr. LivsLinien.
5/ 6.05 2004 Konference: Bekæmpelse af sexuelle overgreb mod børn. Arr.: Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn.
25/26-03 2004 Netværksmøde om unge krænkere. Institutionsbesøg på Tunagaarden et opholdssted for unge der krænker seksuelt i Malmö m.v.
16.03.2004: SIKON-konference ”Børn i krise”.

Jeg har blandt andet afholdt følgende foredrag & kurser:

2017: KursusGruppen for psykologistuderende ”Seksuelle overgreb – offer og udøver”

 

2017: KursusGruppen for psykologistuderende ”Terapi med unge – udfra et narrativt perspektiv”

 

1.marts 2017 Arrangør og oplægsholder på konference om Unge og Stress 1.marts 2017

 

2012-2017 Foredrag og kurser til professionelle i kommuner, på opholdssteder, specialtilbud om temaer omkring mistrivsel af børn og unge, med særligt fokus på seksuelle overgrebsproblematikker, såvel offerproblematikker samt temaer ift.  unge der udviser seksuelt bekymrende/krænkende adfærd.
2013- 2017 ”Autisme og seksualitet” for forældre– et 2 dages kursus rettet mod forældre der omhandler seksualitet hos store børn og unge med autisme.

 

2013-2017 ”Autisme og seksualitet” for professionelle – et 2 dages kursus rettet mod professionelle omkring udvikling af normal seksualitet hos store børn og unge med autisme. Hvordan man spotter tegn på at børn/unge med autisme har været udsat for seksuelle overgreb og endvidere hvorledes man forebygger seksuelt bekymrende/krænkende adfærd.

 

2013: ”Søskendekursus 2” ved Landsforeningen Autisme

 

2012: Oplægsholder ved Europæisk Narrativ konference om ”begrebet Re-Cense”

 

2007-2017 Foredrag/kurser til studievejledere mv på ungdomsuddannelserne. Temaer omkring bl.a. unge og depression, stressrelaterede problematikker, selvmordsadfærd, sårbarhed, perfektionisme, præstationsangst mv. Endvidere metodeoplæg såsom ”Den svære samtale med unge”, ”den motiverende samtale med unge”.
11.06.2007 Foredrag på projekt Janus til norske psykologer og socialrådgivere der arbejder med unge der begår seksuelle overgreb.
15.05.2006: På Hillerød Børne- og Ungepsykiatrisk afdeling: ”Risikofaktorer og behandling af børn og unge med seksuel bekymrende/krænkende adfærd”.
16.01.2006: Til konferencen afholdt af Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn under titlen: ”Projekt Janus – karakteristik af unge med seksuel overgrebsadfærd og behandling”.
12.09.2005: På Børns Vilkår´s Konferencen ”Børn og seksuelle overgreb” under titlen ”Når børn krænker børn”.
16/17.01-2006: På Københavns Universitet, Jura, ”Karakteristik og behandling af børn og unge der begår seksuelle overgreb”.

Specialiseret i seksuelt bekymrende adfærd og seksuelle overgreb hos unge