Om Anne Kaplan

Klinisk psykolog og ekspert i psykologien i seksuelle overgreb

Over 15 års erfaring med individuel terapi, gruppeterapi for unge samt samtaler med pårørende og familier.

Om Anne Kaplan

Velkommen til

Jeg er autoriseret klinisk psykolog og har min egen praksis i det dejlige klinikfællesskab Psykologerne Ved Sankt Hans Torv.

Mit ønske om at forstå unge menneskers psykologi, glæder, omsorgssvigt, traumer og deres til tider uforståelige adfærd (ved første øjekast) blev vakt til live, da jeg som ung gennem 5 år arbejdede som pædagogmedhjælper på et døgn-behandlingshjem for store børn og unge. Jeg blev nysgerrig på de unges dynamikker og positioner i ungegruppen og i deres familier og på, hvordan deres udvikling, trivsel og tilknytning blev påvirket både negativt og positivt af anbringelsen.

Fokus på unge mennesker
Under det meste af min studietid på psykologi ved Københavns Universitet og igennem mit arbejdsliv har min optagethed af unge mennesker holdt ved, og jeg har fordybet mig i, hvorfor de agerer, reagerer, protesterer, oplever og lever, som de gør.

Jeg har været optaget af, hvordan jeg kan motivere og invitere til terapeutiske samtaler med unge, der har det vanskeligt eller har et liv, der er præget af belastende oplevelser, omsorgssvigt eller overgreb. Jeg har siden jeg mødte de mange unge drenge, der var anbragt på behandlingshjemmet, haft et særligt fokus på, hvordan vi kan forstå drenge og mænd, og udvikle et terapeutisk rum, der virker relevant og meningsskabende for dem, når de har oplevet offergørelse og mistrivsel.

Forløb til voksne
Det er først i løbet af de sidste 9 år, at jeg også er blevet optaget af at tilbyde forløb til voksne – måske fordi jeg selv er blevet ældre eller fordi de unge, jeg mødte for mange år siden, er blevet ældre. At arbejde med voksne, deres barndoms-og ungdomsoplevelser, deres traumer og den effekt disse hændelser har haft igennem det meste af deres voksenliv, har været meget betydningsfuldt for min forståelse af menneskets psykologi og dynamikker.

Det, der er særligt ved mit fokus, er, at jeg både har specialiseret mig i mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb og mennesker, der begår seksuelle overgreb.

Det er meget berigende og meningsfuldt for mig at supervisere, undervise og opkvalificere psykologer, terapeuter og andre fagprofessionelle. Undervisning fylder mere og mere i mit arbejdsliv. Men jeg kommer aldrig til at give afkald på at have samtaler med klienter, individuelt eller i grupper, da det er de mange menneskers fortællinger, der er vigtige at formidle. Det er med fodfæste i mine kliniske erfaringer – og selvfølgelig teorier og metoder på området – at jeg underviser, inspirerer og opkvalificerer andre fagfolk til at kunne arbejde med mennesker ramt af krise, omsorgssvigt, traumer, krænkende adfærd og andre alvorlige problemstillinger.

Mit fokus og mine specialer
Det særlige ved mit fokus, er at jeg både har specialiseret mig i mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb og mennesker, der begår seksuelle overgreb.

Da jeg som ung pædagogmedhjælper og psykologistuderende arbejdede på behandlingshjemmet lagde jeg mærke til, at drengene (ofte er der flere drenge anbragt uden for hjemme end piger i ungdomsårene) tit nussede og rumsterede rundt i TV-stuens sofa – med vældig røde kvinder som resultat. Hvad var det egentlig, der foregik? Var det kærlig omgang med vennerne? Var det kompensation for forældrenes manglende daglige fysiske kontakt? Var det ligeværdig gensidig undersøgelse af seksuel spirende fornemmelser? Var det overgreb?

Seksuelle overgrebsproblematikker
Det skulle vise sig, at der gik mange år, inden jeg fik begrebsliggjort denne observation.  Så det, der startede med at være en observation og et umiddelbart nemt spørgsmål at besvare, udviklede sig til at blive begyndelsen på en 20 års lang rejse ind i seksuelle overgrebs-problematikker. Det blev startskuddet til, at jeg valgte at specialisere mig i nærhed, fysisk omsorg, seksuelle grænser, seksuel adfærd og seksuelle overgreb – i særdeleshed på drenge.

Siden 2003 har jeg specialiseret mig i områder inden for seksuelle overgreb, både hos offer og udøver.

I 2003 startede jeg i Janus Centret, som var det første sted i Danmark til dybtgående at belyse og arbejde med unge under 18 år med seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd. Dette blev begyndelsen på en lang, kompliceret og betydningsfuld rejse i feltet omkring seksuelle overgreb og de mange fortællinger fra unge piger/drenge og voksne mænd/kvinder, der har oplevet seksuelle overgreb, enten som offer eller udøver. På vejen har jeg også mødt masser af professionelle, der ønsker og mangler viden omkring seksuelle overgrebsproblematikker. Siden 2003 har jeg således specialiseret mig i områder inden for seksuelle overgreb, både hos offer og udøver.

Jeg har en bred psykologisk erfaring med at arbejde med unge og voksne mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb og har kendskab til de problematikker, man efterfølgende kan opleve. Endvidere har jeg stor viden om og praksiserfaring med at arbejde med unge piger og drenge, der udviser seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd – samt deres familier. Både mennesker med og uden diagnose.

Det er denne viden, jeg anvender i min undervisning, hvor nysgerrige fagfolk ønsker at opkvalificere deres viden og praksis inden for seksuelle overgrebsproblematikker.

Arbejdserfaring
Jeg blev færdiguddannet psykolog i 2005. Jeg har min kliniske erfaring med at arbejde med store børn, unge og familier, blandt andet gennem mit arbejde på Janus Centret og Psykiatrifondens Ungdomsprojekt. Endvidere har jeg erfaring fra CeNSE – Center for Narrativ Samtale og Edukation- som jeg var medstifter og leder af igennem 5 år.

Det har også været betydningsfuldt for mig at videreudvikle min viden om terapi med unge, hvor seksuelle overgrebsproblematikker ikke nødvendigvis var til stede. Denne rejse har givet mig et indgående indblik i ungdomsuddannelser, ungdomslivet og de mangeartede problematikker, unge kan udfordres af.

Således er jeg i mit arbejde optaget af menneskers historier og af at gøre folk til eksperter på sig selv.

Fokus på menneskers egne historier
Jeg er optaget af menneskers egne fortællinger om, hvordan de har det, da jeg kan opleve, at vi i vores ”ekspertsamfund” går glip af vigtig viden fra de involverede om, hvad der er hjælpsomt og gavnligt. Således er jeg i mit arbejde optaget af menneskers historier og af at gøre folk til eksperter på sig selv.

Dette præger også min rolle som underviser, hvor det er vigtigt for mig at inddrage klienters fortællinger. I min rolle som supervisor har jeg fokus på at skærpe den faglige identitet, og i de tilfælde, hvor det er relevant, bidrager jeg også med min viden om komplekse problemstillinger. Supervision kan således få et præg af undervisning.

Jeg er opdraget inden for en psykodynamisk referenceramme, men har igennem de sidste mange år været optaget af og praktiseret de narrative idéer og den narrative metode. Jeg har en to-årig specialistuddannelse i narrativ terapi (Narrativ Praksis ved psykologerne Helene Grau og Maria Lykke) og har derudover taget forskellige kurser hos bl.a. Art Fisher, Maggie Carey, Allan Holmgren, DISPUK og Allan Wade. Jeg har taget efteruddannelsen Traumespor hos fysioterapeut og kropspsykoterapeut fra Bodynamic Analyse, Espen Andli, som er inspireret af SE-terapi (Somatic Experiencing-terapi). Da jeg arbejder med mennesker, der ofte har været udsat for kropslige overgreb, er det essentielt i mit arbejde at have fokus på, hvordan man kan inddrage kroppen og nervesystemet i bearbejdningen af overgreb og traumer.

 

Samarbejdspartnere

Basal Klinisk sexologi
Plan b
Tuba
Karise Ungdomshus
Memox
U point
Mandecentret
Memox akademiet
U point
Memox
Mandecentret

Seneste indlæg på bloggen P.S.

Nu holder jeg fysiske kurser igen

Nu holder jeg fysiske kurser igen

Efter lang tids lockdown og aflysning af kurser er jeg virkelig taknemmelig for at vi igen kan mødes fysisk, og jeg glæder mig sådan til at tage imod kursisterne på mine kurser i efteråret.    Lige nu er der stadig ledige pladser på følgende kurser:  ...

læs mere
Hans og Grete-syndromet: Seksuelle overgreb blandt søskende

Hans og Grete-syndromet: Seksuelle overgreb blandt søskende

”Vi var tit alene hjemme om aftenen. Andre gange var vores forældre hjemme, men vi var stadigvæk ret alene og overladt til os selv fordi de drak så meget. Vi har for det meste alle 3 sovet i den samme seng. Jeg kan ikke huske hvornår det startede (den...

læs mere
At arbejde med unge der krænker

At arbejde med unge der krænker

”Jeg har gået på 7 forskellige skoler efter min far skred fra os. Min mor er heldigvis stoppet med at drikke, men det meste af min barndom har jeg skulle passe på mine mindre søskende –  jeg lærte faktisk også at lave mad til os, fordi min mor bare sad nede på...

læs mere
Om drenge der udsættes for seksuelle overgreb

Om drenge der udsættes for seksuelle overgreb

”Jeg vil spørge hvorfor fuck gjorde du det der mod mig din fede idiot? Er du klar over hvad fuck i helvede det har gjort imod mig, er du klar over hvor fucking vred jeg er? Jeg kunne virkelig godt tænke mig at slå dig ihjel og jeg vil ønske dig det aller fucking...

læs mere
Forskellen på psykiske, fysiske og seksuelle overgreb

Forskellen på psykiske, fysiske og seksuelle overgreb

”Jeg ville 10 gange hellere være blevet tæsket end at opleve de seksuelle overgreb” Kathrine 37 år Mange unge mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, går alene med det alt for længe. Men hvorfor det, spørger du måske? For der er jo hjælp at hente. Min...

læs mere

Find mig her