Nyt forløb: Hele vejen rundt om seksuelle overgreb

Anne Kaplan Forløb

I 2022 starter et helt nyt kursusforløb for fagfolk, der har lyst til at specialisere sig i seksuelle overgrebsproblematikker – med fokus på psykologien både hos offer og udøver. Seksuelle overgreb er, på trods af at emnet gennem de sidste 10 år er blevet mere belyst, stadig et tabu. Erfaringer viser, at mange fagfolk kan blive bedre til at spotte tegn på overgreb, turde tale om det og handle på det.

I 2003 startede jeg min faglige specialisering i problematikker vedrørende seksuelle overgreb. Igennem årene har jeg holdt utallige kurser og workshops om seksuelle overgreb, og det er tilbagevendende, at kursister ønsker at dykke længere ned i de forskellige hjørner af seksuelle overgreb, end de på et kortere kursus præsenteres for. Derfor udbyder jeg nu et kursusforløb, hvor hvert modul fokuserer på et hjørne af seksuelle overgreb. Formålet med kursusforløbet er derfor at komme hele vejen rundt om seksuelle overgreb – eller i hvert fald det meste af vejen rundt. Hvert modul vil have fokus på en særlig tematik, hvor vi opnår den psykologiske viden og forståelse, der er nødvendig for at arbejde med mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb eller optræder seksuelt bekymrende/krænkende.

Målgruppe
Forløbet er for dig, der har en interesse i at opkvalificere din viden i forhold til seksuelle overgrebsproblematikker. Fagpersoner som i deres arbejdsliv møder mennesker udsat for seksuelle overgreb.

Forløbet henvender sig til psykologer, psykologistuderende, socialrådgivere, familiebehandlere, terapeuter, pædagoger og andre relevante faggrupper, der ønsker viden om seksuelle overgreb, og om hvorledes man i praksis kan arbejde med denne problematik.

Om kursusforløbet
På forløbet vil du få en teoretisk og psykologisk indføring i seksuelle overgrebsproblematikker. Hvilke forskellige typer af seksuelle overgreb findes der? Hvad er effekten af at være udsat for seksuelle overgreb? Hvordan er det at være dreng og blive udsat for seksuelle overgreb? Hvornår bliver seksuelle overgreb traumatiserende? Hvilke forklaringsmodeller kan belyse den psykologiske proces, der sker, når unge udvikler seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd? Hvad er grooming?

Endvidere vil forløbet også indeholde et praksisnært og anvendeligt fokus. Hvordan kan vi anvende viden om seksuelle overgreb i praksis? Inspiration til veje at gå i samtalen eller arbejdet med folk med seksuelle overgrebsproblematikker. Hvad vil det sige at bearbejde et seksuelt traume? Hvilke tricks, spørgsmål og redskaber kan jeg anvende? Hvordan samtaler jeg med en ung, der har begået seksuelle overgreb – og hvordan kan jeg egentlig hjælpe den unge fra en seksuelt bekymrende adfærd over i en god sund seksualitet og adfærd?

På forløbet vil vi løbende have fokus på, hvad det kan gøre ved os professionelle at arbejde med disse alvorlige problematikker, og hvordan disse problematikker kan sætte deres spor i vores privatliv. Hvad er gavnlige veje at gå for at passe på os selv i dette arbejde?

Pris
3.600 kr pr modul (studerende 20% rabat). Pris for et samlet kursusforløb over 15 dage er 19.500 kr (studerende 20% rabat).

Du kan booke et telefonmøde med mig, inden du tilmelder dig kursusforløbet. Find en ledig tid i kalenderen her på siden. 

Læs mere her